Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Interdyscyplinarne Międzynarodowe Seminarium Naukowe

Interdyscyplinarne Międzynarodowe Seminarium Naukowe

KATEDRA SOCJOLOGII I POLITOLOGII 

zaprasza do udziału 

w Interdyscyplinarnym Międzynarodowym Seminarium Naukowym 

„KRAJE EUROPY WSCHODNIEJ W OBLICZU PANDEMII KORONAWIRUSA SARS-CoV-2” 

Seminarium odbędzie się w formie „okrągłego stołu” w dniu 1 lutego 2021 r. o godz. 13.00 (UTC+01:00) w formule ONLINE. 

W Seminarium uczestniczyć będą goście z zagranicy między innymi  z Łotwy, Gruzji, Ukrainy, Rosji, Białorusi, Bułgarii oraz studenci.

Proponujemy następujące obszary tematyczne:

  • Ład społeczny w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
  • Lockdown  - sposób  na przeżycie czy zagrożenie egzystencji jednostki.
  • System zdrowia w  dobie epidemii COVID-19.
  • Gospodarka krajów Europy Wschodniej w czasie pandemii.
  • Pandemia jako czynnik nierówności społecznych w państwach Europy Wschodniej.
  • Życie młodych osób podczas epidemii koronawirusa.
  • Edukacja zdalna w czasie pandemii.
  • Badania empiryczne w czasie pandemii wirusa COVID-19.
  • Cyfrowa edukacja w warunkach pandemii – potencjał, procesy, modele.
  • Kształcenie w szkole wyższej w dobie koronawirusa.

Celem seminarium jest wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk, obserwowanie rozwiązań, jakie zostaną zaproponowane przez różnych uczestników i zintensyfikowanie współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych w Polsce i Europie. 

Języki robocze: polski, rosyjski, ukraiński, angielski.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

Czas wystąpienia: 10-15 minut
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 stycznia 2021 r. (włącznie)

Link do spotkania zostanie wysłany w osobnym mailu do osób, które zgłoszą chęć udziału w seminarium. 
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat, potwierdzający udział w Seminarium.
Zapraszamy do publikowania artykułów  (12 stron) w MIĘDZYNARODOWYM CZASOPIŚMIE NAUKOWYM „SOCIAL STUDIES: THEORY AND PRACTICE” (ISSN 2544-0071/ eISSN 2544-1981).

 

Znajdziesz nas tutaj