Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zarządzanie bezpieczeństwem – Obronność Państwa

Studia realizowane są w oparciu o doświadczenie wysoko kwalifikowanej kadry Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego

INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Akademii Pomorskiej zaprasza  na III edycję studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem – Obronność państwa”.

Oferta skierowana jest do absolwentów studiów wyższych, głównie pracowników instytucji zajmujących się bezpieczeństwem. Studia realizowane są w systemie blended learning w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych i samodzielnej pracy słuchaczy z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Obejmują zajęcia w formie wykładów, konwersatoriów i różnych form ćwiczeń (zajęć w warunkach laboratoryjnych, zajęć audytoryjnych i warsztatów) oraz zajęć samodzielnych na platformie e-learningowej.

Program opracowano w konwencji modułowej, umożliwiając słuchaczom wybór w trakcie drugiego semestru studiów jednej ze specjalizacji: Obronność państwa, Zarządzanie kryzysowe, Edukacja dla bezpieczeństwa.

Słuchacz studiów nabędzie:

 • wiedzę i znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem i jego zagrożeniami w perspektywie personalnej i strukturalnej, z uwzględnieniem przestrzeni społecznej, kulturowej i ekologicznej;
 • wiedzę i znajomość systemu obronnego, prawnych i organizacyjnych uwarunkowań, a także specyfiki zadań realizowanych w zakresie powyższych systemów bezpieczeństwa przez różne instytucje adekwatnie do wybranej specjalizacji;
 • umiejętność działania w instytucjach partycypujących w realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem zgodnie z normami prawa krajowego i międzynarodowego, sporządzania wymaganych dokumentów, analizy i oceny zagrożeń oraz innych przedsięwzięć adekwatnie do wybranej specjalizacji;
 • rozwinięte kompetencje społeczne w zakresie dostrzegania i identyfikacji problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z bezpieczeństwem i działaniem w instytucjach bezpieczeństwa, wskazywania priorytetów w tym zakresie, współpracy w zespołach zadaniowych i myślenia innowacyjnego pozwalającego na konstruktywne i efektywne rozwiązywanie problemów.

 

W poszczególnych semestrach realizowane będą następujące przedmioty:

SEMESTR I

 1. Teoria bezpieczeństwa
 2. Polityka i strategia bezpieczeństwa
 3. System bezpieczeństwa narodowego
 4. Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa
 5. Prawne aspekty bezpieczeństwa

 SEMESTR II

 1. System obronny RP
 2. Ochrona ludności i obrona cywilna
 3. System zarządzania kryzysowego
 4. Bezpieczeństwo międzynarodowe
 5. Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa

 

Wymagane dokumenty:

 1. dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. kopia dowodu osobistego
 3. zdjęcie legitymacyjne  - 2 szt.
 4. podanie oraz kwestionariusz osobowy zgodny ze wzorem Regulaminu studiów podyplomowych Akademii Pomorskiej w Słupsku 

 

CENA ZA SEMESTR: 1500 zł

Informacje organizacyjne:

Dr Agnieszka Sałek-Imińska

E- mail: agnieszka.salek-iminska@apsl.edu.pl 

 

Znajdziesz nas tutaj