Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Bezpieczeństwo narodowe i Inżynieria cyberprzestrzeni

Studenckie Praktyki Zawodowe w KBN dot. SPS i SDS SD/NS/BL Niezbędne informacje dla studenta w celu spełnienia oczekiwań programem kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i prowadzonych specjalnościach. 

Opiekun praktyk:

mgr Robert Czyż
e-mail: praktyki.kbn@apsl.edu.pl

Adres do korespondencji/wysyłki: Sekretariat Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania/Katedra Bezpieczeństwa Narodowego ul. Kozietulskiego 6-7, pok. 72, II p., 76 - 200 Słupsk z dopiskiem: Akademicki Opiekun Praktyk w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego.

Korespondencja/wysyłki w czasie COVID_19: Z uwagi na ograniczenia w pracy Uczelni z powodu zagrożenia COVID_19 dokumenty dotyczące praktyk zawodowych należy przesyłać pocztą tradycyjną lub dostarczać osobiście na adres: Kancelaria Ogólna Akademii Pomorskiej ul. Arciszewskiego 22a, pok. 35, 76-200 Słupsk, z dopiskiem: „Studencka Praktyka Zawodowa KBN/Robert Czyż”  

Konsultacje z uwagi na COVID_19 i ograniczenia w pracy Uczelni odbywają się w formie zdalnej za pomocą e-mail i Meet w: poniedziałki w godzinach 15.30-17.00 (za wyjątkiem przypadających świąt, dni ustawowo wolnych i ustanowionych przez władze Uczelni jako wolne).

Adres e-mail: praktyki.kbn@apsl.edu.pl
Stały link do konsultacji w sprawach Studenckich Praktyk Zawodowych: https://meet.google.com/qsy-fwxd-ahq

Możliwe konsultacje kontaktowe na terenie Uczelni z Akademickim Opiekunem Praktyk po zgłoszeniu potrzeby przez student oraz ustaleniu miejsca i terminu spotkania z zachowaniem uregulowań dot. COVID_19 na Uczelni.

Aktualności, Informacje i Komunikaty dot. praktyk:

Legia Akademicka - informacje

Blok I. Uregulowania organizacyjne dot. praktyk:

Blok II. Dokumenty dot. rozpoczęcia i zakończenia praktyk u pracodawcy:

Ankieta dla studenta OBOWIĄZKOWA!!! - Ankieta samooceny studenta na temat realizacji studenckiej praktyki zawodowej:
https://forms.gle/DkwbQWWZT31LRrPCA

Ankieta dla pracodawcy OBOWIĄZKOWA!!! - Opinia pracodawcy na temat realizacji studenckiej praktyki zawodowej:
https://forms.gle/E9uB1e7YsfzP3uLp9

Blok II A. Dokumenty dot. rozpoczęcia i zakończenia praktyk u pracodawcy - dla studentów obcojęzycznych (Документи щодо початку та припинення стажування у роботодавця - для іноземних студентів/Дакументы, якія датычацца пачатку і спынення стажыроўкі ў працадаўцы - для замежных студэнтаў/Documents regarding the commencement and termination of internships with the employer - for foreign students)

Blok III. Studenckie praktyki zawodowe w ramach pracy/stażu/przeszkolenia:

Według treści zawartych w poradniku dla studentów: 

Blok IV. Inne dokumenty:

Znajdziesz nas tutaj