Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Praktyki Studenckie

Dokumenty potrzebne w czasie praktyk studenckich Studia Pierwszego i Drugiego Stopnia

(aktualizacja: 09.11.2018r.)

Regulamin Praktyk w IBN (charakter informacyjny) plik przeznaczony dla wszystkich studentów.

 

Miejsce odbywania praktyk plik przeznaczony dla studentów odbywających praktykę (uzupełnioną tabelę należy wysłać do opiekuna praktyk).

 

Ramowy program praktyki  (charakter dokumentacyjny) plik przeznaczony dla studentów odbywajacych praktykę (oceny należy otrzymywać na bieżąco a po zakończeniu praktyki uzyskać niezbędne podpisy).

 

Ankieta i karta samooceny  (charakter dokumentacyjny) plik przeznaczony dla studentów odbywajacych praktykę.

 

Sprawozdanie z przebiegu praktyk (charakter dokumentacyjny) plik przeznaczony dla studentów odbywających praktykę (należy wypełnić po zakończeniu praktyki i uzyskać niezbędne podpisy).

 

Ankieta dla Pracodawcy (charakter dokumentacyjny) plik przeznaczony dla pracodawców.

 

Zaświadczenie o odbyciu praktyki (charakter dokumentacyjny) plik przeznaczony dla studentów odbywających praktykę (należy wypełnić po zakończeniu praktyki i uzyskać niezbędne podpisy od pracodawcy).

 

Poradnik dla studentów SPS i SDS SD, SN i BL, aktualizacja 29.11.2019 rok.

 

Inne dokumenty:

Znajdziesz nas tutaj