Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Socjologia

WYKAZ OPIEKUNÓW LAT STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Studia stacjonarne

I SPS Socjologia - dr Anna Suchockadr Anna Suchocka
II SPS Socjologia 
spec.  Prewencja kryminalna z socjopatologią
dr Agnieszka Próchniak
III SPS Socjologia
spec. Prewencja kryminalna z socjopatologią
dr Agnieszka Próchniak

 

Studia niestacjonarne

I SPS Socjologiadr Magdalena Fiternicka-Gorzko
II SPS Socjologia
spec. Kryminologia i socjologia penitencjarna
dr Agnieszka Próchniak

 

Studenci zagraniczni (ERASMUS+, wymiana semestralna)

Kierunek Socjologiadr Małgorzata Chrzanowska - Gancarz

 

Znajdziesz nas tutaj