Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Socjologia

Wykaz opiekunów roku oraz akademickich opiekunów praktyk studenckich w roku akademickim 2021/2022

Studia stacjonarne

I SPS Socjologia

Dr Paweł Nieczuja-Ostrowski

II SPS Socjologia

Dr Daria Bieńkowska

III SPS Socjologia

dr Agnieszka Próchniak

I Rok Stosunki Międzynarodowe

Dr Marek Bednarz

Studia niestacjonarne

I SPS Socjologia

dr Paweł Nieczuja-Ostrowski

II SPS Socjologia

dr Magdalena Fiternicka-Gorzko

III SPS Socjologia

Dr Wojciech Piestrzyński

Studenci zagraniczne (ERASMUS+, wymiana semestralna)

Kierunek Socjologia

dr Marek Bednarz

Kierunek Stosunki Międzynarodowe

dr Marek Bednarz

Praktyki

Opiekunowie praktyk w roku akademickim 2021/2022

Kierunek Socjologia

dr Agnieszka Próchniak

Stosunki Międzynarodowe

Znajdziesz nas tutaj