Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

WYKAZ OPIEKUNÓW STUDIÓW KATEDRY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Kierunek

Poziom kształcenia

Forma studia

Rok studiów

Tytuł/ stopień, imię i nazwisko opiekuna

Kontakt e-mail

Inżynieria cyberprzestrzenii

Studia PIERWSZEGO stopnia

Stacjonarne

I

Dr Mateusz Nitka

mateusz.nitka@apsl.edu.pl

Niestacjonarne

I

Dr Mateusz Nitka

mateusz.nitka@apsl.edu.pl

Bezpieczeństwo narodowe

 

 

 

Studia PIERWSZEGO stopnia

Stacjonarne

I

Dr Grzegorz Popow

grzogorz.popow@apsl.edu.pl

II

Dr Józef Pruchniak

elapideae@op.pl

III

Dr Wojciech Piestrzyński

wojterapia@wp.pl

Niestacjonarne

I

Mgr Patrycja Czerniejewska

patrycja.czerniejewska@apsl.edu.pl

II

Mgr Magdalena Szydłowska

magdalena.szydlowska@apsl.edu.pl

III

Dr Michalina Pietrek

michalina.pietrek@apsl.edu.pl

Blended learning

I

Mgr Waldemar Kuczma

walderam.kuczma@apsl.edu.pl

II

Mgr Grzegorz Diemientiew

grzegorz.diemientiew@apsl.edu.pl

III

Mgr Piotr Świnder

piotr.swinder@apsl.edu.pl

 

Studia DRUGIEGO stopnia

Stacjonarne

I

Dr Jarosław Keplin

jaroslaw.keplin@apsl.edu.pl

II

Mgr inż. Mariusz Terebecki

mariusz.terebecki@apsl.edu.pl

Niestacjonarne

I

Dr Wiesław Brywczyński

Wieslaw.brywczynski@apsl.edu.pl

II

Mgr Robert Czyż

robert.czyz@apsl.edu.pl

Blended learning

I

Dr Sylwia Kosznik-Biernacka

sylwia.kosznik-biernacka@apsl.edu.pl

II

Mgr inż. Zbigniew Olszówka

zbigniew.olszowka@apsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj