Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Szkolenie online z obsługi Serwisu Prawnego LEX dla studentów  AP

Szkolenie online z obsługi Serwisu Prawnego LEX dla studentów AP

Zapraszamy studentów AP na szkolenie z obsługi Serwisu Prawnego LEX.

Szkolenie online z obsługi Serwisu Prawnego LEX dla studentów i pracowników AP

Zapraszamy studentów AP na szkolenie z obsługi Serwisu Prawnego LEX.

Szkolenie obejmie:

  • omówienie zawartości i aktualizacji serwisu, czyli jakie dane i dokumenty możemy w LEX uzyskać;
  • szybkie i sprawne sposoby wyszukiwania potrzebnych dokumentów lub zagadnień o charakterze prawnym;
  • praca z dokumentami; nowe rozwiązania analizy i pracy z orzecznictwem, kontekstowe cytowanie dokumentów i ich treści do generowanych pism, praca z publikacjami prawnymi;
  • personalizacja pracy z LEX, czyli dostosowanie serwisu do swoich potrzeb i swojego środowiska pracy;
  • aktywne formy wykorzystania wiedzy merytorycznej naszych autorów i ekspertów;
  • zasoby publikacji akademickich w ramach programu LEXOTEKA.

Szkolenie będzie oparte o pakiet Serwisu Prawnego LEX użytkowany przez Akademię Pomorską w Słupsku, a składający się z modułów: LEX Akademia Premium, LEX Prawo Oświatowe Premium, Polska Bibliografia Prawnicza PAN, LEX Informator Prawno-Gospodarczy Standard, LEX Navigator Procedury Podatkowe, LEX Navigator Procedury Prawa Pracy, LEX Navigator Postępowanie Administracyjne, LEX Navigator Postępowanie Karne, LEX Navigator Zamówienia Publiczne, LEX Navigator Postępowanie Cywilne i Prawo Handlowe.

Szkolenie odbędzie się 17 XII o godzinie 16.00 (na platformie MS Teams). Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z prof. Przemysławem Dąbrowskim (przemyslaw.dabrowski@apsl.edu.pl) celem otrzymania zaproszenia do wydarzenia.

Znajdziesz nas tutaj