Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Legia Akademicka

Legia Akademicka

Akademia Pomorska w Słupsku wzorem lat poprzednich planuje w roku akademickim 2021 / 2021 przystąpić do realizacji części teoretycznej IV edycji „Legia Akademicka” organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczna realizowana jest przez Akademię Pomorską w Słupsku i wojskową jednostkę patronacką, zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym. Część praktyczna (ćwiczenia wojskowe) organizowana jest przez jednostki wojskowe Ministerstwa Obrony Narodowej.

Do projektu może przystąpić student (studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) dowolnego roku studiów Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz innych uczelni publicznych i niepublicznych z terenu województwa pomorskiego. Jedynym warunkiem jest posiadanie obywatelstwa polskiego.

Zainteresowanych studentów prosimy o przesłanie do dnia 10 marca 2021 r. na adres legiaakademicka@apsl.edu.pl

  • Wniosku o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego - część teoretyczna - edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej – dotyczy części teoretycznej
  • Wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych – dotyczy części praktycznej

W marcu 2021 r. planujemy zorganizować spotkanie informacyjne z przedstawicielami Wojskowego Sztabu Wojskowego w Gdańsku oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Słupsku oraz zespołem nauczycieli akademickich wyznaczonych do realizacji projektu. Informacje zamieścimy na stronach internetowych Uczelni, Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania oraz dodatkowo prześlemy drogą mailową. 

Dodatkowe informacje można uzyskać również na stronach internetowych:

Prace zespołu organizacyjnego koordynuje mgr inż. Eugeniusz Kołpaczyński z Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania.

Dodatkowa informacja

Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” przesłało informację, że studenci chcący przystąpić do modułu oficerskiego Legii Akademickiej przesyłają bezpośrednio pocztą na adres Biura następujące dokumenty:

  • Wniosek ochotnika w sprawie przyjęcia na zajęcia w części teoretycznej programu ochotniczego;
  • Wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych;
  • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Oprócz powyższych trzech dokumentów należy przesłać:

  • kopię dokumentu potwierdzającego studiowanie na danej uczelni;
  • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia podoficera;
  • kopie innych dokumentów, kwalifikacji, kursów, dyplomów, które pozwolą komisji kwalifikacyjnej dokonać oceny i przeprowadzić kwalifikację studentów do przedmiotowego szkolenia.

Warunkiem koniecznym jest posiadanie stopnia podoficerskiego.

Szczegółowych informacji udziela ppłk Sylwester DOLECKI z Biura ds. Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" MON, tel.: 261 877 737; 887 335 731.

 

Załączniki:

Znajdziesz nas tutaj