Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Legia Akademicka

Legia Akademicka

Instytut Bezpieczeństwa i Zarzadzania, wzorem lat poprzednich realizuje w bieżącym roku akademickim projekt szkoleniowy pn. „Legia Akademicka”. Projekt ten kierowany jest do studentów, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy i myślą o służbie zawodowej. 

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części – teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna realizowana jest w trakcie studiów przez uczelnię w formie szkoleń w trybie zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym. Część praktyczna (ćwiczenia wojskowe), organizowana jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej po zakończeniu szkoleń.

Do projektu może przystąpić student (studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) dowolnego roku studiów Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz innych uczelni publicznych i niepublicznych. Warunkiem jest posiadanie obywatelstwa polskiego.

Zainteresowanych studentów prosimy o złożenie do Pana Kamila Michalika w sekretariacie Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania ul. Kozietulskiego 6-7, pok. 72-73:

Wniosku ochotnika w sprawie przyjęcia na zajęcia w części teoretycznej programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”

W grudniu 2021 r. planujemy zorganizować spotkanie informacyjne z przedstawicielami Wojskowego Sztabu Wojskowego w Gdańsku, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Słupsku oraz z  nauczycielami akademickimi realizującymi projekt.

Dodatkowe informacje można uzyskać również na stronach internetowych:

Prace zespołu organizacyjnego koordynuje mgr inż. Eugeniusz Kołpaczyński z Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania.

Załączniki:

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj