Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Katedra Zarządzania

KONSULTACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY ZARZĄDZANIA SEMESTR LETNI 2020/2021

ZAKŁAD DYDAKTYKI ZARZĄDZANIA I LOGISTYKI

Lp.Nazwisko ImięTermin konsultacjiKontakt
1.Dr Gryko Arkadiuszpiątek: 09.30.00-11.30

arkadiusz.gryko@apsl.edu.pl

2.Mgr Kamiński Wiesławczwartek: 17.00 – 19.00

wieslaw.kaminski@apsl.edu.pl

3.Mgr Kulikowska Aldona

czwartek:
15:00- 16:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTc4NWM2NmYtMW
I2Zi00NDAzLTkyZjgtZDdhMjdlYzRhZGY3%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22
%3a%22308393fc-b945-4ab3-aa40-a64c5
b91f1bc%22%2c%22Oid%22%3a%22184
039a1-8aad-411f-9049-e7b5332186d8%22%7d

czwartek:
18:50- 19:50
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ODc1N2UxNDEtM
jM0Zi00ZmQwLWI0YmEtMzVhM2M3Z
ThjYTdj%40thread.v2/0?ontext=%7b%
22Tid%22%3a%22308393fc-b945-4ab3
-aa40-a64c5b91f1bc%22%2c%22Oid%
22%3a%22184039a1-8aad-411f-9049-
e7b5332186d8%22%7d

aldona.kulikowska@apsl.edu.pl
4.Mgr Kołodziejczyk Bartoszponiedziałek: 18.10 – 20.10bartosz.kolodziejczyk@apsl.edu.pl
5.Dr Marek Robertczwartek 18.30 – 20.30r.marek@wpit.umg.edu.pl
6.Dr inż. Osmólska Iwonaśroda: 14.00 – 16.00iwona.osmolska@apsl.edu.pl
7.Dr Radawiecka Ewaśroda: 11.30-13.30ewa.radawiecka@apsl.edu.pl
8.Dr Rychły-Lipińska Annaponiedziałek: 13.30 - 15.30anna.rychly-lipinska@apsl.edu.pl
9.Dr Sałek-Imińska Agnieszkaczwartek 10.00 – 12.00agnieszka.salek-iminska@apsl.edu.pl

 

ZAKŁAD EKONOMII I FINANSÓW

L.p.Nazwisko i imięTermin konsultacjiLink do spotkania onlineKontakt
1Dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. APPiątek 13.30-15.00https://us02web.zoom.us/j/895
50783975?pwd=UG1QbnpmRlpS
MWRNbm1DaGxtczJ4UT09
piotr.walentynowicz@apsl.edu.pl
2Dr hab. Magdalena Zioło, prof. APUrlop--
3Dr hab. Włodzimierz Streltsov, prof. APWtorek 15.30-17.00meet.google.com/ehy-syqe-qpwvolodymyr.streltsov@apsl.edu.pl
4Dr Ewa MatuskaCzwartek 15.50-17.00https://meet.google.com/gtd-cuhc-ftsewa.matuska@apsl.edu.pl
5Dr Mirosław BetkowskiPoniedziałek 10:00–11:30meet.google.com/oqj-hyua-qukmiroslaw.betkowski@apsl.edu.pl
6Dr Maciej KoczergaWtorki 11.30 - 12.15
Czwartki 19.00-19.45
https://zoom.us/j/963
07361628?pwd=YXZIRk
k0aUpkSDNBSiszOTUwQ2p
kUT09
Meeting ID: 963 0736 1628
Passcode: HTkdS2
maciej.koczerga@apsl.edu.pl
7Mgr Renata SzanterPiątek 11.30-13.00meet.google.com/yuq-awwv-rezrenata.szanter@apsl.edu.pl
8Mgr Michał OlejniczakPiątek 10:00-11.30https://zoom.us/j/5104
833858? pwd=eFEvYUtTYWtU
TS9IdTN3aXBKL3RZZz09
Meeting ID: 510 483 3858
Passcode: MO
 
michal.olejniczak@apsl.edu.pl

 

ZAKŁAD LOGISTYKI

Lp.Nazwisko ImięTermin konsultacjiKontakt
1.Prof. dr hab. Piotr Niedzielski  piątek 15.30-17.00Link na platformie Teams po wcześniejszym umówieniu się studenta mailem:  piotr.niedzielski@apsl.edu.pl
2.dr hab. Piotr Walentynowicz prof. APPiątek 13.00 do 15.00https://us02web.zoom.us/j/86216424371?pwd=N2FmRmIyTjd1eVBrbmJEamJSWURZUT09
3.dr Waldemar KunzPoniedziałek 18.30-20.00Link na google met, po wcześniejszym umówieniu się studenta mailem:
waldemar.kunz@apsl.edu.pl
 
4.dr Jarosław Szreder Piątek 15.00 - 16.30Link lub telefon po wcześniejszym umówieniu się studenta mailem:
jaroslaw.szreder@apsl.edu.pl
lub telefonicznie: 500 299 775
5.mgr Wiesław Staniuk  środa 14.20 - 15.50Link na google meet po wcześniejszym umówieniu się studenta mailem:
wieslaw.staniuk@apsl.edu.pl
 

 

Znajdziesz nas tutaj