Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Koła naukowe

Koło naukowe GRYFICI

Koło naukowe Gryfici  działa od października 2015 r. Skupia się na rozwijaniu umiejętności, zdobywaniu nowych doświadczeń oraz poszerzaniu wiedzy jego członków. Stara się też promować zagadnienia związane z  bezpieczeństwem, angażując się w wszelkiego rodzaju zbiórki i inicjatywy charytatywne, naukowe, społeczne oraz towarzysko-rozrywkowe.

Prezesem koła jest Aleksandra Modliszewska, a jego opiekunami dr inż. Krzysztof Rogowski i mgr Grzegorz Diemientiew z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego.

Koło cały czas jest otwarte na studentów, którzy chcą dołączyć do grona jego członków. 

 

Kontakt:
Facebook: https://www.facebook.com/Koło-Naukowe-Instytutu-Bezpieczeństwa-Narodowego-w-Słupsku-Gryfici-766180096916065

 

 

Koło naukowe IBIZA

Koło naukowe IBIZA swoją nazwę wywodzi od skrótu Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania. Zrzesza głównie studentów zarządzania, jest jednak otwarte także dla studentów innych kierunków studiów, którzy chcą się zaangażować w działalność na rzecz środowiska studenckiego. 

Koło istnieje od marca 2020 r. Celem jego działalności jest integracja środowiska studenckiego, działanie na rzecz rozwoju jego członków, wymiana myśli i poglądów oraz zgłębianie i rozpowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania oraz dziedzin pokrewnych. 

Członkowie koła angażują się w akcje charytatywne oraz współpracują z innymi kołami naukowymi. W planach mają także organizację spotkań z praktykami i teoretykami z dziedziny zarządzania, a także publikację pracę naukowych i popularno-naukowych swoich członków.

Przewodniczącą koła jest Katarzyna Naczk, a jego opiekunem naukowym mgr Michał Olejniczak z Katedry Zarządzania. 

 

Kontakt:
e-mail: kolo.zarzadzanie2020@gmail.com
Facebook: Koło Naukowe Studentów Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku | Facebook
Instagram: https://www.instagram.com/ibiza_kolo_naukowe_ap/?igshid=pmf5urhc4av5

 

Koło naukowe PROGRESSUM

Koło Naukowe Socjologów i Kryminologów Progressum przy Katedrze Socjologii i Politologii działa od 2012 roku Celem Koła jest pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie szeroko pojętych nauk socjologicznych. W ramach działalności Koła, oprócz prowadzenia aktywności naukowo-badawczej, współpracujemy z organizacjami, instytucjami, innymi kołami naukowymi oraz ośrodkami akademickimi, zajmującymi się pokrewną problematyką. Realizujemy szereg interdyscyplinarnych programów badawczych, seminariów i konferencji naukowych, imprez naukowo-kulturalnych, warsztatów tematycznych, szkoleń, itp. 

Aktualnie prezesem Koła jest Tymoteusz Peta, natomiast opiekę naukową sprawuje dr Małgorzata Chrzanowska-Gancarz z Katedry Socjologii i Politologii.

 

Kontakt:
Facebook: https://www.facebook.com/Koło-Naukowe-Socjologów-Progressum-104912004870056
Instagram: https://www.instagram.com/kolo_naukowe_progressum/

Znajdziesz nas tutaj