Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Badania bezpieczeństwa Słupska

Badania bezpieczeństwa Słupska

„Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego w granicach miasta Słupsk przez mieszkańców miasta” w latach 2019-2020, VI. edycja

Rola bezpieczeństwa w życiu społeczności lokalnej ma coraz większe znaczenie i budzi uzasadnione, wieloelementowe zainteresowanie społeczne oraz wielu dziedzin naukowych w wymiarze lokalnym, regionalnym oraz globalnym. 

Po raz pierwszy badania te przeprowadzono w roku 2006 pod wpływem inicjatywy ówczesnego Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku, a realizatorem projektu był zespół złożony z pracowników naukowo – badawczych Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. W następnych latach do współpracy włączone zostało Stowarzyszenie „Bezpieczny Region Słupski” oraz szereg innych podmiotów wchodzących w skład komitetu organizacyjnego projektu badawczego, m.in. przedstawiciele Miasta Słupsk, Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Szkoły Policji w Słupsku. 

Finansowane były one przez miasto Słupsk w ramach „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” przyjętego Uchwałą Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 czerwca 2002 r., z późniejszymi zmianami . Każda edycja badań kończyła się wydaniem publikacji zawierającej raport z badań, który był prezentowany podczas konferencji naukowych, seminariów naukowych i debat społecznych z udziałem przedstawicieli wymienionych podmiotów i społeczności lokalnej. W sumie pod kierunkiem M. Stefańskiego zrealizowano pięć edycji badań, w latach 2006, 2007, 2008, 2012 i 2015 pt., „Poczucie bezpieczeństwa publicznego i ocena pracy Policji w percepcji mieszkańców Słupska”. 

Dlatego też po blisko pięciu latach w 2019 roku kadra naukowo-badawcza Katedry Bezpieczeństwa Narodowego z Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania, Akademii Pomorskiej w Słupsku ponowiła w latach 2019-2020 badania społeczne na terenie miasta Słupsk, mające na celu wskazanie, w jaki sposób społeczność Słupska ocenia Policję oraz dodatkowo poszerzono spektrum instytucji bezpieczeństwa publicznego o Państwową Straż Pożarną, Straż Miejską, a także prywatny sektor ochrony w postaci agencji ochrony osób i mienia w celu określenia ich wszystkich roli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego pt. „Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego w granicach miasta Słupsk przez mieszkańców miasta” w latach 2019-2020, VI. edycja.

Podsumowaniem zadania było przygotowanie i opracowanie raportu końcowego, którego wyniki zostały zaprezentowane podczas debaty społecznej kończącej VI. edycję badań w latach 2019-2020, która odbyła się 8 czerwca 2021 roku w sposób on-line - za pośrednictwem platformy GoogleMeet.

W spotkaniu, oprócz zespołu naukowo-badawczego, wzięły udział władze Akademii Pomorskiej w Słupsku, władze Miasta Słupsk, przedstawiciele poszczególnych instytucji bezpieczeństwa publicznego funkcjonujące na terenie miasta, zaproszeni goście, pracownicy naukowo-badawczy i dydaktyczni oraz studenci Akademii Pomorskiej w Słupsku i uczniowie szkół, a także inni zainteresowani. 

Badania oraz przygotowanie i wydanie raportu podsumowującego, zostało w całości sfinansowane przez Akademię Pomorską w Słupsku.

Wskazane byłoby powrócić do badań, co pozwoli na kolejną, szczegółową analizę postrzegania przez mieszkańców bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście, porównanie wyników, a tym samym dokonanie oceny działań policjantów, strażaków, strażników i pracowników ochrony osób i mienia.

 

Raporty

Rok 2021

Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego w granicach miasta Słupsk przez mieszkańców miasta - edycja VI. lata 2019-2020 - prezentacja wyników 2021-06-08

Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego w granicach miasta Słupsk przez mieszkańców miasta - edycja VI. lata 2019-2020

Rok 2015

Rok 2013

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Promocja badań

Polskie Radio Koszalin

https://prk24.pl/54370443/akademia-pomorska-sprawdzila-czy-mieszkancy-slupska-czuja-sie-bezpiecznie-w-swoim-miescie

Nowa Telewizja Słupsk

https://www.tv-slupsk.pl/wiadomosci/4653,czy-w-slupsku-jest-bezpiecznie

Radio Plus Koszalin

http://www.radioplus.pl/wiadomosci-lokalne-czytaj/149471/slupsk_jest_bezpiecznym_miastem

Gazeta Kaszubska

https://www.gazetakaszubska.pl/87548/czy-slupszczanie-czuja-sie-bezpiecznie-badanie-naukowcow-z-akademii-pomorskiej

Radio Gdańsk

gp24.pl - serwis internetowy Głosu Dziennika Pomorza

https://gp24.pl/czy-w-slupsku-jest-bezpiecznie-badanie-instytutu-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-ap/ar/c1-15681517

 

Znajdziesz nas tutaj