Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Olimpiada

IV  EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI  2019/2020r.

Bezpieczeństwo międzynarodowe i bezpieczeństwo narodowe to wyzwania,które w dekadzie obecnego stulecia nabrały szczególnego znaczenia. Konflikty wojenne, zamachy terrorystyczne, strukturalny niedorozwój całych regionów globu oraz towarzyszący im brak persektyw poprawy sytuacji państw i narodów są tragiczną codziennością współczesnego świata. Ich konsekwencją  stał się m.in. kryzys migracyjny o nieprzewidywalnych wręcz skutkach na przyszłość. Aby rozwiązywać problemy, należy je najpierw zdiagnozować i zrozumieć. Do tego jest jednak potrzebna wiedza. By wyjść naprzeciw tym przemianom i zachęcić ludzi, zwłaszcza młodych do zgłębienia wiedzy z zakresu problematyki  bezpieczeństwa i obronności podjęta została inicjatywa zorganizowania konkursu wiedzy na ten temat.

Tą incjatywą  edukacyjną jest Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności podjętą przez  Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku we współpracy z  instytucjami i jednostkami wojskowymi województwa pomorskiego . 
Przedsięwziącie rozpocznie się 19 listopada 2019r. eliminacjami szkolnymi, a zakończy wielkim finałem 21 maja 2020 r. w Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Celem jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka. W przedmiotowym pzredsięwzięciu  uczestniczą uczniowie szkół średnich z całego kraju.
Uczestnicy Olimpiady walczyć będą o Puchar  Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz  o cenne nagrody rzeczowe.
Liczymy na to, że nasza inicjatywa spotka się z życzliwym przyjęciem ze strony nauczycieli oraz uczniów, zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i obronności.

1. Obszary  tematyczne Olimpiady:
    • System obronny państwa;
    • Zagrożenia czasu pokoju;
    • Pierwsza pomoc.

 

Adres organizatora Olimpiady:
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku,
ul. Arciszewskiego  22 d, pok.7, 76-200 Słupsk
T/F: 059 840 54 08
Adres mailowy: olimpiadaap@gmail.com

 

Najnowsze informacje

15.06.2020 r.

 

Komunikat dotyczący oceny prac konkursowych

 

Do pobrania:

Znajdziesz nas tutaj