Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Cyberbezpieczeństwo z elementami kryptografii i kryptologii

Cel kształcenia:

Profesjonalne przygotowanie z zakresu informatyki, nauk matematycznych, inżynierii bezpieczeństwa, w tym obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych tworzących Krytyczną Infrastrukturę Państwa. Szczególnym obszarem tych działań i niezbędną umiejętnością jest tworzenie zabezpieczeń i walki z zagrożeniami cybernetycznymi w lokalnych sieciach informatycznych, w tym umiejętności administrowania systemami informatycznymi o zasięgu lokalnym; ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni przedsiębiorstw i instytucji realizujących proces transmitowania i przekazywania treści za pośrednictwem różnych nośników.

 

Możliwości zatrudnienia:

W administracji w strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa lub przy projektowaniu systemów bezpieczeństwa informacji. Absolwenci będą mogli znaleźć pracę w przedsiębiorstwach, w komórkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo cyberprzestrzeni.

3,5-letnie studia inżynierskie

Wybór specjalności następuje po I roku studiów, ale kandydat zobowiązany jest do określenia swojej preferencji dotyczącej wyboru specjalności w trakcie rekrutacji (ostateczny wybór specjalności w II semestrze studiów na podstawie wewnętrznego regulaminu)

 

Znajdziesz nas tutaj