Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zarządzanie Kryzysowe

Charakterystyka specjalności

Cel kształcenia :

Przygotowanie absolwentów do pracy w strukturach zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych i wymaganych od specjalistów umiejętności wykorzystania procedur i narzędzi teleinformatycznych do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych. Możliwości zatrudnienia: instytucje zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności (obrony cywilnej) funkcjonujące na poziomie gminy, powiatu i województwa na stanowisku specjalisty, a także w innych instytucjach partycypujących w realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz bezpieczeństwem i ochroną ludności (formacje mundurowe, szpitale i instytucje systemu ratownictwa).

 

Dodatkowe informacje :

 • zajęcia praktyczne realizowane są w oparciu o najnowocześniejsze w Polsce laboratorium „Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego” wyposażone w sprzęt informatyczny i oprogramowanie wykorzystywane w strukturach systemu zarządzania kryzysowego, symulator urządzeń łączności, a także specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w zarządzaniu kryzysowym (m.in. stacje meteorologiczne, sprzęt łączności, narzędzia GIS, drony, sprzęt rozpoznania skażeń radiologicznych);
 • studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych poprzez udział w corocznych ćwiczeniach struktur zarządzania kryzysowego organizowanych przez struktury regionalne systemu (m.in. Powiat Słupski i Wejherowski), a także poprzez udział w ćwiczeniach międzynarodowych organizowanych corocznie we współdziałaniu z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie;
 • dla studentów organizowane są w ramach praktyk zawodowych zajęcia praktyczne z zakresu monitorowania, analizy i oceny zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego w oparciu o Akademickie Centrum Monitoringu Zagrożeń Ludności i Infrastruktury Krytycznej;
 • studenci mają możliwość uzyskania za dodatkową opłatą kwalifikacji w zakresie: prowadzenia łodzi motorowych (sternik motorowodny), operatora bezzałogowych statków powietrznych, a także bezpłatnie certyfikatu potwierdzającego praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania GIS w zarządzaniu kryzysowym;
 • Instytut Bezpieczeństwa Narodowego dzięki porozumieniom zawartym ze stosownymi instytucjami stwarza możliwość odbycia praktyk zawodowych w strukturach powiatowych i gminnych strukturach zarządzania kryzysowego.

 

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego :

 

 • teoretyczne aspekty związane z istotą bezpieczeństwa powszechnego i jego zagrożeń;
 • prawne uwarunkowania, organizacja i zasady funkcjonowania systemu ochrony ludności, w tym systemu zarządzania kryzysowego w Polsce i w wybranych krajach UE;
 • administrowanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach systemu zarządzania kryzysowego;
 • systemy informacji przestrzennej GIS w zarządzaniu kryzysowym;
 • nowoczesne systemy monitoringu zagrożeń bezpieczeństwa;
 • systemy teleinformatycznego wsparcia zarządzania kryzysowego;
 • łączność w sytuacjach kryzysowych;
 • komunikowanie społeczne w sytuacjach kryzysowych;
 • zasady pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
 • praktyczne działanie w zespołach specjalistów przy realizacji zadań związanych z procedurami zarządzania kryzysowego w warunkach klęsk żywiołowych i w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Znajdziesz nas tutaj