Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Ochrona Cyberprzestrzeni

Specjalność została przygotowana z myślą o kandydatach, którzy chcą związać swoją przyszłą pracę zawodową z instytucjami zajmującymi się cyberbezpieczeństwem. Oprócz znajomości zagadnień z zakresu podstaw nauk społecznych i bezpieczeństwa personalnego, absolwentów specjalności charakteryzuje:

  • znajomość procedur i zasad związanych z szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem, w tym procedur i zasad przeciwdziałania zagrożeniom pojawiającym się w sieciach informatycznych;
  • umiejętności specjalistyczne pozwalające na skuteczną walką z zagrożeniami w cyberprzestrzeni,tym walkę z hakingiem i różnymi formami cyberprzestępczości;
  • umiejętności szyfrowania i deszyfrowania danych, zabezpieczania systemów informatycznych oraz bezpiecznej transmisji danych w sieciach.

W ramach specjalności prowadzone są zajęcia specjalistyczne między innymi z zakresu: technicznego i społeczno-kulturowego wymiaru cyberprzestrzeni, zarządzania bezpieczeństwem informacji, kryptografii i kryptologii, technicznych aspektów cyberobrony, a także warsztaty specjalistyczne obejmujące zagadnienia taktyki walki z cyberzagrożeniami, informatyki śledczej i obsługi bezzałogowych statków powietrznych.

 

Znajdziesz nas tutaj