Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Cyberzagrożenia

Specjalność została przygotowana z myślą o kandydatach, którzy chcą związać swoją przyszłą pracę zawodową z instytucjami zajmującymi się cyberbezpieczeństwem, a także osób, które interesują zagadnienia diagnozy i terapii zagrożeń z pogranicza patologii społecznych pojawiających się w cyberprzestrzeni. Oprócz znajomości zagadnień z zakresu podstaw nauk społecznych i bezpieczeństwa personalnego, absolwentów specjalności charakteryzuje:

  • znajomość procedur i zasad związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji oraz walki z cyberzagrożeniami; głównie z cyberprzestępczością;
  • umiejętności monitorowania zagrożeń cyberprzestrzeni, a także diagnozy i terapii zagrożeń społecznych związanych z użytkowaniem cyberprzestrzeni.

 W ramach specjalności prowadzone są zajęcia specjalistyczne między innymi z zakresu: technicznego i społeczno-kulturowego wymiaru cyberprzestrzeni, zarządzania bezpieczeństwem informacji, cyberprzestęczości, a także warsztaty specjalistyczne obejmujące problematykę diagnozy i terapii cyberpatologii, taktyki walki z cyberprzestępczością, informatyki śledczej i obsługi bezzałogowych statków powietrznych.

 

Znajdziesz nas tutaj