Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Cybermedia

Specjalność została przygotowana z myślą o kandydatach, którzy chcą związać swoją przyszłą pracę zawodową z nowymi mediami: telewizją, prasą i radiem internetowym, a także osób, które interesują zagadnienia diagnozy i terapii zagrożeń z pogranicza patologii społecznych pojawiających się w cyberprzestrzeni. Oprócz znajomości zagadnień z zakresu podstaw nauk społecznych i bezpieczeństwa personalnego, absolwentów specjalności charakteryzuje:

  • znajomość społeczno-kulturowych aspektów e-mediów i praktyczno-zawodowych aspektów e-dziennikarstwa;
  • umiejętności diagnozy i terapii zagrożeń społecznych związanych z użytkowaniem cyberprzestrzeni, a także umiejętności praktyczne związane z wykonywaniem zawodu dziennikarza e-medialnego.

W ramach specjalności prowadzone są zajęcia specjalistyczne między innymi z zakresu: technicznego i społeczno-kulturowego wymiaru cyberprzestrzeni, humanistycznych i społecznych aspektów funkcjonowania e-mediów, podstaw dziennikarstwa e-medialnego, e-edukacji, a także warsztaty specjalistyczne obejmujące problematykę diagnozy i terapii cyberpatologii i warsztaty dziennikarskie z zakresu telewizji, radia i prasy internetowej.

 

Znajdziesz nas tutaj