Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Bezpieczeństwo żeglugi morskiej i portów

Cel kształcenia :

Przygotowanie absolwentów do pracy w strukturach administracji morskiej oraz zdobycie przez nich praktycznych umiejętności obsługi urządzeń i stosowania procedur obowiązujących w systemach monitoringu zagrożeń i światowego systemu bezpieczeństwa GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System – Ogólnoświatowy system bezpieczeństwa i alarmowania).

Możliwości zatrudnienia :

 • absolwenci mają możliwość zatrudnienia w instytucjach morskiej administracji państwowej oraz firmach zajmujących się zagadnieniami ochrony portów i obiektów portowych, a ponadto po ukończeniu kursu motorowodnego i kursów podstawowych STCW-IMO absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w charakterze członka załogi jednostki pływającej.

 

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego :

 • teoretyczne aspekty związane z istotą bezpieczeństwa na morzu i jego zagrożeń;
 • funkcjonowanie portów morskich oraz procedury i metody zapewniania im bezpieczeństwa;
 • łączność na morzu;
 • ogólnoświatowy system bezpieczeństwa i alarmowania;
 • ochrona środowiska morskiego;
 • prawne uwarunkowania gospodarki morskiej i bezpieczeństwa morskiego państwa.

 

Dodatkowe informacje:

 • na podstawie stosownych porozumień (m.in. z Urzędem Morskim w Słupsku) studenci mają możliwość odbycia w ramach praktyk zawodowych kursów podstawowych STCW-IMO: kursu Indywidualnych Technik Ratunkowych PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUE (IMO 1.19); kursu podstawowego ochrony przeciwpożarowej BASIC FIRE FIGHTING (IMO 1.20); podstawowego kursu pierwszej pomocy medycznej ELEMENTARY FIRST AID (IMO 1.13) oraz kursu z zakresu bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILITIES (IMO 1.21);
 • zajęcia praktyczne realizowane są w oparciu o laboratorium wyposażone w symulator „Bridge” wykorzystywany do nauki posługiwania się sprzętem łączności oraz opanowania procedur bezpieczeństwa i łączności na morzu (łącznie z procedurami GMDSS);
 • studenci mają możliwość konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyką realizowaną w komórkach Urzędu Morskiego, kapitanatach oraz zarządach portów;
 • studenci mają możliwość uzyskania za dodatkową opłatą kwalifikacji w zakresie: prowadzenia łodzi motorowych (sternik motorowodny), a także bezpłatnie certyfikatu potwierdzającego praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania GIS (m. in. w zakresie bezpieczeństwa morskiego) oraz GMDSS;  
 • studenci mogą ubiegać się też o uzyskanie uprawnienia oficera ochrony obiektu portowego (kształcenie obejmuje merytoryczny zakres szkolenia STCW w tym zakresie).

 

Znajdziesz nas tutaj