Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Obronność Państwa

Cel kształcenia:

Przygotowanie studentów do funkcjonowania w strukturach systemu obrony narodowej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych i wymaganych od specjalistów umiejętności niezbędnych w sytuacji wystąpienia zagrożeń militarnych.

 

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:

 • systemy informacji przestrzennej GIS;
 • prawne uwarunkowania i zasady funkcjonowania w strukturach systemu administracji państwowej i samorządowej;
 • administrowanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych;
 • współczesne wojny i konflikty zbrojne;
 • podstawy obronności państwa;
 • sojuszniczy wymiar obronności państwa (Polska w NATO i UE);
 • zarządzanie kryzysowe w systemie obronnym, państwa (m.in. organizacja dowodzenia i łączności, funkcjonowanie systemu w warunkach zagrożeń militarnych, wsparcie sektora pozamilitarnego w sytuacji zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego).

 

Dodatkowe informacje:

 • studenci otrzymują wsparcie ze strony Instytutu w sytuacji starania się o odbycie przeszkolenia wojskowego w systemie szkolenia Narodowych Sił Rezerwowych, a także mogą je odbyć w strukturach „Legii Akademickiej” w zakresie uprawniającym o starania się o służbę w pododdziałach Obrony Terytorialnej (otrzymają również rekomendacje Instytutu w sytuacji starania się o odbycie kursu oficerów OT w WSO we Wrocławiu);
 • zajęcia praktyczne realizowane są w oparciu o najnowocześniejsze w Polsce laboratorium „Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego” wyposażone w sprzęt informatyczny i oprogramowanie wykorzystywane w strukturach systemu zarządzania kryzysowego, symulator urządzeń łączności, a także specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w zarządzaniu kryzysowym (m.in. stacje meteorologiczne, sprzęt łączności, narzędzia GIS, drony, sprzęt rozpoznania skażeń radiologicznych);
 • studentom stworzona jest możliwość dzięki podpisanym stosownym porozumieniom odbycia praktyk zawodowych w jednostkach wojskowych funkcjonujących w regionie;
 • dla studentów organizowane są w ramach praktyk zawodowych zajęcia praktyczne z zakresu monitorowania, analizy i oceny zagrożeń bezpieczeństwa militarnego w oparciu o Akademickie Centrum Monitoringu Zagrożeń Ludności i Infrastruktury Krytycznej;
 • studenci mają możliwość uzyskania za dodatkową opłatą kwalifikacji w zakresie: prowadzenia łodzi motorowych (sternik motorowodny), operatora bezzałogowych statków powietrznych, a także bezpłatnie certyfikatu potwierdzającego praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania GIS w zarządzaniu kryzysowym.

 

Znajdziesz nas tutaj