Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Bezpieczeństwo Narodowe SPS (Licencjackie) [Blended E-Learning]

STUDIA BLENDED-LEARNING!!!

Są dla osób zatrudnionych w instytucjach bezpieczeństwa. Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o miejscu zatrudnienia wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi.  Studia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i systemu e-learningowego z myślą o osobach pracujących. System blended-learning łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-learningowym. Liczba zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela jest ograniczona do minimum. Blisko 60% zajęć realizowanych jest z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

 

Specjalności :

Bezpieczeństwo i Porządek publiczny

Obronność Państwa

Znajdziesz nas tutaj