Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Obrona Narodowa

Cel kształcenia :

Przygotowanie studentów do funkcjonowania w strukturach systemu obrony narodowej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych i wymaganych od specjalistów umiejętności niezbędnych w sytuacji wystąpienia zagrożeń militarnych.

 

Możliwości zatrudnienia :

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w jednostkach wojskowych Resortu Obrony Narodowej w charakterze pracowników wojska, a także w instytucjach publicznych i sektora prywatnego funkcjonujących w systemie obrony państwa i realizujących zadania na rzecz obrony cywilnej w charakterze specjalistów.

 

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego :
  • wojny i konflikty zbrojne (wybrane zagadnienia historii wojen i wojskowości, wojny i konflikty zbrojne we współczesnym świecie, międzynarodowe prawo pokoju i bezpieczeństwa);
  • system obrony narodowej (system obronności państwa, siły zbrojne we współczesnym świecie);
  • ochrona ludności (planowanie cywilne, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe).

 

Dodatkowe Informacje :

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego dzięki porozumieniom zawartym ze stosownymi instytucjami stwarza możliwość odbycia praktyk zawodowych w strukturach instytucji zajmujących się problematyką obrony narodowej.

 

Znajdziesz nas tutaj