Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Cel kształcenia:

Wyposażenie słuchaczy w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje do twórczego realizowania zadań służby BHP z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oceny ryzyka zawodowego, rozpoznawania i ograniczania szkodliwego wpływu na zdrowie i życie pracowników zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz ograniczania negatywnego wpływu procesów produkcyjnych i technologicznych na środowisko naturalne i wielu innych dziedzin potrzebnych w pracy osobie zarządzającej BHP w instytucjach, zakładach i urzędach.

 

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent specjalności po ukończeniu studiów (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy) może zajmować kolejne stanowiska w służbie BHP, tj. starszy inspektor ds. BHP bezpośrednio po studiach; specjalista ds. BHP po rocznym stażu; starszy specjalista ds. BHP po 3 latach stażu; główny specjalista ds. BHP po 5 latach stażu w instytucjach, zakładach oraz urzędach. Po spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych dla specjalisty ds. BHP może prowadzić szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:
 • regulacje prawne z zakresu BHP,
 • dyrektywy UE w zakresie bezpieczeństwa pracy,
 • organizacja służby BHP,
 • zarządzanie bhp,
 • dydaktyka w szkoleniu BHP,
 • zagrożenia w środowisku pracy oraz ochrona obiektów i pomieszczeń pracy,
 • ocena ryzyka zawodowego oraz postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń,
 • ergonomia w kształtowaniu warunków pracy,
 • pierwsza pomoc w nagłych wypadkach,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • systemy informatyczne wspomagające zarządzanie BHP.

 

Dodatkowe informacje:

Absolwenci mogą uzyskać dodatkowo zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla audytora wewnętrznego systemu zarządzania BHP; świadectwo ukończenia kursu dla inspektorów Ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy oraz świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego. Powyższe zaświadczenia student może uzyskać po zrealizowaniu dodatkowych zajęć (zaliczanych do praktyk) za dodatkową opłatą.

Znajdziesz nas tutaj