Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Bezpieczeństwo Międzynarodowe

Cel kształcenia:

Przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego w aspekcie kształtowania bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

 

Możliwości zatrudnienia:

Istnieje możliwość zatrudnienia absolwentów w instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego, tj. formacjach Policji (w charakterze pracownika cywilnego), Strażach Miejskich i Gminnych, a także jednostkach samorządu terytorialnego w charakterze specjalisty.

 

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:
  • instytucjonalne i prawne środki bezpieczeństwa lokalnego (kryminologia, patologie społeczne, instytucjonalne i prawne środki bezpieczeństwa lokalnego, bezpieczeństwo lokalne w UE);
  • społeczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego (polityka i strategia bezpieczeństwa lokalnego, socjologiczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego, kształtowanie poczucia bezpieczeństwa lokalnego).

 

Dodatkowe informacje:
  • absolwent specjalności uzyskuje dodatkowe punkty w przypadku ubiegania się o pracę w Policji;
  • dla studentów organizowane są w ramach praktyk zawodowych zajęcia praktyczne z zakresu monitorowania, analizy i oceny zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w oparciu o Akademickie Centrum Monitoringu Zagrożeń Ludności i Infrastruktury Krytycznej;
  • studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych poprzez udział w różnego rodzaju projektach społecznych i badaniach naukowych organizowanych przy współudziale Policji i Stowarzyszenia Bezpieczny Region Słupski.

 

Znajdziesz nas tutaj