Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Bezpieczeństwo Informacyjne

Cel kształcenia:

Przygotowanie absolwentów do pracy w różnego rodzaju instytucjach sektora publicznego i sektora prywatnego do zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym.

 

Możliwości zatrudnienia:

Istnieje możliwość zatrudnienia absolwentów w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem informacyjnym, w tym w instytucjach zobligowanych do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych swoich klientów i korzystających w swojej działalności z sieci teleinformatycznych na stanowiskach wymagających specjalistycznego przygotowania w zakresie zarządzania i administrowania bezpieczeństwem teleinformatycznym, ochroną danych osobowych i informacji niejawnych.

 

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:
  • społeczne i polityczno-prawne aspekty bezpieczeństwa informacyjnego (rozwój społeczeństwa informacyjnego, prawne aspekty bezpieczeństwa informacyjnego);
  • zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego oraz walka z hackingiem (monitorowanie cyberzagrożeń i ataków na systemy bezpieczeństwa informacyjnego);
  • zarządzanie i administrowanie bezpieczeństwem (kryptografia i ochrona informacji, projektowanie systemów bezpieczeństwa informacji, administrowanie bezpieczeństwem informacyjnym, zarządzanie ryzykiem na potrzeby bezpieczeństwa informacyjnego).

 

Dodatkowe informacje:
  • zajęcia praktyczne realizowane są w oparciu o najnowocześniejsze w Polsce laboratorium „Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego”, w tym Pracownię Bezpieczeństwa Teleinformatycznego wyposażoną w sprzęt informatyczny i oprogramowanie do tworzenie wirtualnych sieci komputerowych;
  • w ramach studiów istnieje możliwość ukończenia przez studentów w formie odpłatnej kursów pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, administrowania bezpieczeństwem danych osobowych, kierownika kancelarii tajnej;
  • studenci mają możliwość uczestniczenia w ramach praktyk zawodowych w realizacji projektu "Przemoc w sieci" (www.przemocwsieci.pl), a także w innych zajęciach organizowanych w oparciu o Akademickie Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni;
  • Instytut Bezpieczeństwa Narodowego dzięki porozumieniom zawartym ze stosownymi instytucjami stwarza ponadto możliwość odbycia praktyk zawodowych w strukturach różnych instytucji zajmujących się lub zobligowanych do praktycznego stosowania zasad związanych z bezpieczeństwem informacyjnym.

Znajdziesz nas tutaj