Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zespoły badawcze

PROJEKTY BADAWCZE REALIZOWANE PRZEZ

INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Tytuł projektu badawczegoBEZPIECZEŃSTWO PERSONALNE I STRUKTURALNE W KONTEKŚCIE WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ
Dyscyplina naukiNauki o bezpieczeństwie
Kierownik projektudr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP
Członkowie zespołu badawczegodr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. AP
dr Daria Bieńkowska
dr Joanna Grubicka
dr inż. Krzysztof Rogowski
dr Izabela Szkurłat
dr Mateusz Ziętarski
mgr Patrycja Czerniejewska
mgr Magdalena Leszkiewicz
mgr Grzegorz Diemientiew

 

Tytuł projektu badawczegoBEZPIECZEŃSTWO PERSONALNE I STRUKTURALNE W PERSPEKTYWIE ZMIAN KULTUROWYCH
Dyscyplina naukiNauki o bezpieczeństwie
Kierownik projektudr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP
Członkowie zespołu badawczegodr Marek Bednarz
dr Waldemar Kunz
dr inż. Iwona Osmólska
dr Józef Pruchniak 
dr Wojciech Piestrzyński
mgr Eugeniusz Kołpaczyński

 

Tytuł projektu badawczegoTEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
Dyscyplina naukiNauki o bezpieczeństwie
Kierownik projektudr Tomasz Pączek
Członkowie zespołu badawczegodr hab. Jacek Dworzecki, prof. AKP
dr Aneta Kamińska-Nawrot

 

Tytuł projektu badawczegoTEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO
Dyscyplina naukiNauki o bezpieczeństwie/ Nauki o polityce i administracji
Kierownik projektudr hab. Lech Chojnowski, prof. AP
Członkowie zespołu badawczegodr hab. Sylwia Góra, prof. AP 
dr Marek Brylew 
dr Adam Kwiatkowski
dr Agnieszka Sałek-Imińska
dr Michalina Pietrek
dr Stanisław Zarobny 

 

Tytuł projektu badawczegoCZŁOWIEK W OBLICZU WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO, EDUKACYJNEGO I EGZYSTENCJALNEGO
Dyscyplina naukiNauki o bezpieczeństwie/socjologia 
Kierownik projektuProf. dr hab. Iryna Surina
Członkowie zespołu badawczegodr hab. Marek Gorzko, prof. AP
dr Małgorzata Chrzanowska-Gancarz
dr Anna Suchocka
dr Agnieszka Próchniak

 

Znajdziesz nas tutaj