Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
VII Konferencja Naukowa pt.: "Współczesny człowiek wobec wyzwań i zagrożeń w  cyberprzestrzeni”  Społeczeństwo – organizacja – gospodarka cyfrowa

VII Konferencja Naukowa pt.: "Współczesny człowiek wobec wyzwań i zagrożeń w cyberprzestrzeni” Społeczeństwo – organizacja – gospodarka cyfrowa

Celem konferencji jest ukazanie zarówno teoretycznych, jak i praktycznych aspektów wdrażania idei społeczeństwa cyfrowego zorientowanego z równoczesnym rozwojem gospodarczym, rozwiązywaniem problemów społecznych, ale przede wszystkim rozwojem technologii cyfrowych ze szczególnym naciskiem na ich bezpieczeństwo. Prezentowane zagadnienia wpisują się w nurt rosnącego zapotrzebowania w dziedzinie cyfrowych rozwiązań, zarówno w sferze społecznej, gospodarczej oraz indywidualnej zintegrowanych z szeroko definiowanym bezpieczeństwem cyfrowym.
Konferencja dedykowana jest dla interdyscyplinarnego środowiska naukowego, specjalistów IT, przedstawicieli instytucji oraz przedsiębiorstw zajmującymi się aspektami cyberbezpieczeństwa, jednostek badawczych z zakresu sfery bezpieczeństwa cyfrowego w przestrzeni publicznej, społecznej i gospodarczej.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się w załączniku do niniejszej wiadomości oraz na stronie internetowej -
http://www.cyber.slupsk.pl

Konferencja odbędzie się w dniu 10-12.05.2023

Zakres tematyczny:

•    Bezpieczeństwo cyfrowe w sferze społeczno-gospodarczej;
•    Prawne i instytucjonalno-organizacyjne uwarunkowania zapewniania bezpieczeństwa informacyjnego i teleinformatycznego;
•    Modele biznesowe w gospodarce cyfrowej;
•    Problematyka bezpieczeństwa informacji i dezinformacji; 
•    Ochrona informacji w sieci globalnej;
•    Problematyka przestępczości w cyberprzestrzeni;
•    Bezpieczeństwa wewnętrzne wobec zagrożeń dotykające społeczeństwo cyfrowe;
•    Kultura bezpieczeństwa w społeczeństwie cyfrowym;
•    Kompetencje cyfrowe obywateli i pracowników;
•    Cyberuzależnienia;
•    Aspekty społeczne funkcjonowania cyberprzestrzeni;
•    Szanse, wyzwania i zagrożenia wynikających z  stosowania  nowych technologii w infosferze.
 

Znajdziesz nas tutaj