Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Interdyscyplinarne Międzynarodowe Sympozjum Naukowe

Interdyscyplinarne Międzynarodowe Sympozjum Naukowe

KATEDRA SOCJOLOGII I POLITOLOGII zaprasza do udziału w Interdyscyplinarnym Międzynarodowym Sympozjum Naukowym „KU CZŁOWIEKOWI 2.0 DROGI I BEZDROŻA WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZEŃSTW”.

Interdyscyplinarne Międzynarodowe Sympozjum Naukowe

KATEDRA SOCJOLOGII I POLITOLOGII

zaprasza do udziału w 

Interdyscyplinarnym Międzynarodowym Sympozjum Naukowym

„KU CZŁOWIEKOWI 2.0 DROGI I BEZDROŻA WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZEŃSTW”.

Sympozjum odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r. w formule ONLINE. 

 

Proponujemy następujące obszary tematyczne:

  1. Wyzwania i perspektywy człowieka 2.0: Rozwój społeczeństw w perspektywie aksjologicznej.Człowiek 2.0 w społeczeństwie 4.0 - teoretyczne i praktyczne implikacje.Agenda 2030 - w kierunku zrównoważonego rozwoju świata.
  2. Społeczeństwo w obliczu pandemii – aspekty społeczne ekonomiczne, polityczne, prawne, edukacyjne.
  3. Zmiany świata współczesnego w perspektywie makrosocjologicznej, przyszłość demokracji, nierówności społeczne, konflikty.
  4. Przeobrażenia mikrostruktur, relacji pomiędzy jednostkami, praktyk życia codziennego.

 

 

Udział w Sympozjum jest bezpłatny. 

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat, potwierdzający udział w Sympozjum.

Języki Sympozjum: polski, rosyjski, ukraiński, angielski.

Zgłoszenie wraz ze skanem zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać
elektronicznie do 11.04.2021 r. na adres: anna.suchocka@apsl.edu.pl

 

Dokumenty:

Znajdziesz nas tutaj