Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

II OTKMN - Od Społeczeństwa 1.0 do Społeczeństwa 5.0

INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU

STOWARZYSZENIE SAPERE AUDE

ZAPRASZAJĄ NA

 OGÓLNOPOLSKĄ TRANSDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ METODYCZNO – NAUKOWĄ

OD SPOŁECZEŃSTWA 1.0 do SPOŁECZEŃSTWA 5.0

EDUKACJA

Szanse, wyzwania, zagrożenia

26-29.09.2021

 na promie Polskiej Żeglugi Bałtyckiej NOVA STAR, połączona ze zwiedzaniem Sztokholmu.

Rejestracja konferencji oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://obkk.2lo.pl/

AKADEMIA POMORSKA

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

ul. Kozietulskiego 6-7, Słupsk 76-200

 

Zakres tematyczny konferencji:

  • Inteligentne społeczeństwo, edukacja.
  • Nowe technologie, kompetencje cyfrowe.
  • Bezpieczeństwo przestrzeni publicznej.
  • Współczesne patologie społeczne, diagnoza, terapia.
  • Zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego.
  • Wsparcie społeczne w XXI wieku. 

Program Konferencji znajduje się w poniższym pliku.

PRZEBIEG KONFERENCJI

Konferencja naukowa Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania „ Od społeczeństwa 1.0 do społeczeństwa 5.0 Edukacja, Szansa, wyzwania, zagrożenia"  odbyła się w dniach 26.09 - 29.09.2021.

Podczas  paneli dyskusyjnych oraz warsztatach metodycznych uczestnicy analizowali znaczenie, rolę i konsekwencje rozwoju oraz upowszechniania nowych technologii w edukacji i pozyskiwanie kompetencji cyfrowych przez inteligentne społeczeństwo. Ważnym aspektem stanowiło zagadnienie bezpieczeństwa, tożsamości w sieci.

GALERIA

Znajdziesz nas tutaj