Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Wykaz promotorów

Wykaz promotorów w roku akademickim 2020/2021

Studia stacjonarne
Socjologia

II SPS Socjologia 
spec.  Prewencja kryminalna z socjopatologią
Prof. dr hab. Iryna Surina
Dr hab. Marek Gorzko, prof. AP
Dr Anna Suchocka
III SPS Socjologia
spec. Prewencja kryminalna z socjopatologią
Prof. dr hab. Iryna Surina
Dr hab. Marek Gorzko, prof. AP
Dr hab. Anna Babicka-Wirkus, prof. AP

Politologia

III SPS Politologia
spec. Nowe media i komunikacja społeczna
Dr hab. Maciej Hejger, prof. AP
III SPS Politologia
spec. Polityka samorządowa i publiczna
(program „podwójnego dyplomu”)
Prof. dr hab. Iryna Surina

 

Studia niestacjonarne
Socjologia

II SPS Socjologia
spec. Kryminologia i socjologia penitencjarna
Dr Małgorzata Chrzanowska-Gancarz

 

Znajdziesz nas tutaj