Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Wykaz opiekunów roku i praktyk

Wykaz opiekunów roku oraz akademickich opiekunów praktyk studenckich w roku akademickim 2020/2021

Studia stacjonarne
Socjologia

I SPS Socjologia - dr Anna Suchockadr Anna Suchocka
II SPS Socjologia 
spec.  Prewencja kryminalna z socjopatologią
dr Agnieszka Próchniak
III SPS Socjologia
spec. Prewencja kryminalna z socjopatologią
dr Małgorzata Chrzanowska - Gancarz

Politologia

III SPS Politologia
spec. Nowe media i komunikacja społeczna
dr Marek Brylew
III SPS Politologia
spec. Polityka samorządowa i publiczna
(program „podwójnego dyplomu”)
dr Marek Brylew

 

Studia niestacjonarne

I SPS Socjologiadr Magdalena Fiternicka-Gorzko
II SPS Socjologia
spec. Kryminologia i socjologia penitencjarna
dr Małgorzata Chrzanowska - Gancarz

 

Studenci zagraniczne (ERASMUS+, wymiana semestralna)

Kierunek Socjologiadr Małgorzata Chrzanowska - Gancarz
Kierunek Politologiadr Marek Bednarz

 

Praktyki
Opiekunowie praktyk w roku akademickim 2020/2021

Kierunek Socjologiadr Małgorzata Chrzanowska - Gancarz
Kierunek Politologiadr Daria Bieńkowska

 

Znajdziesz nas tutaj