Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Wykaz Opiekunów Roku

Wykaz opiekunów w roku akademickim 2020/2021

Studia stacjonarne

Socjologia

I SPS Socjologia - dr Anna Suchocka

II SPS Socjologia, spec. Prewencja kryminalna z socjopatologią - dr Agnieszka Próchniak 

III SPS Socjologia, spec. Prewencja kryminalna z socjopatologią - dr Małgorzata Chrzanowska-Gancarz

Politologia

I SPS Politologia - dr Marek Bednarz

III SPS Politologia, spec. Nowe media i komunikacja społeczna - dr Marek Brylew

III SPS Politologia, spec.  Polityka samorządowa i publiczna (podwójny dyplom) - dr Marek Brylew

Studia niestacjonarne

I SPS Socjologia - dr Magdalena Fiternicka-Gorzko

II SPS Socjologia, spec. Kryminologia i socjologia penitencjarna - dr Małgorzata Chrzanowska-Gancarz

Studenci zagraniczni (wymiana semestralna, Erasmus+)

kierunek Socjologia - dr Małgorzata Chrzanowska-Gancarz

kierunek Politologia - dr Marek Brylew

Praktyki

kierunek Socjologia -  dr Małgorzata Chrzanowska-Gancarz

kierunek Politologia - dr Daria Bieńkowska

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj