Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Kierunek Politologia

KIERUNEK POLITOLOGIA

Studia 1 stopnia
Profil praktyczny
Studia realizowane
tylko na studiach stacjonarnych

SPECJALNOŚCI:

NOWE MEDIA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
          To specjalność dla osób, które chcą zdobyć wiedzę teoretyczną i  umiejętności praktyczne w dziedzinie mediów, dziennikarstwa, komunikacji społecznej oraz polityki.

GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE?

 • Instytucje – urzędy samorządowe centralne i lokalne,
 • instytucje gospodarcze,
 • domy medialne, redakcje gazet i czasopism, stacje radiowe i telewizyjne,
 • biura rzecznictwa prasowego, biura poselskie i sztaby wyborcze,
 • agencje reklamowe i agencje Public Relations,
 • komórki informacyjne struktur samorządowych i administracji publicznej,
 • portale internetowe,
 • ośrodki badań rynkowych i opinii publicznej.

POLITYKA MIGRACYJNA
TO SPECJALNOŚĆ DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ:

 • zdobyć wiedzę z zakresu polityki migracyjnej krajów Unii Europejskiej, jej sąsiadów oraz krajów Ameryki Północnej,
 • w przyszłości podjąć pracę w organach administracji publicznej (państwowej, rządowej lub samorządowej; zespolonej i niezespolonej) lub jednostkom im podległym,
 • zdobyć kompetencje przydatne do pracy na stanowiskach związanych z przetwarzaniem informacji prawnie chronionych po uprzednim otrzymaniu upoważnienia od pracodawcy.

POLITYKA SAMORZĄDOWA I PUBLICZNA
          To specjalność dla osób, które dążą do specjalizacji w działaniach prowadzonych przez władze samorządowe w terenie oraz przez podmioty związane funkcjonalnie z organami samorządu terytorialnego.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
To specjalność dla osób które chcą nauczyć się m.in.:

 • nowoczesnych metod tworzenia i zarządzania projektami oraz narzędziami zarządzania projektami,
 • planować, realizować i rozliczać projekty,
 • efektywnie przypisywać osoby, czas i zasoby do projektów,
 • działać w zespole projektowym, zarządzać ryzykiem oraz komunikacją i ludźmi w projektach.
 • Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu IPMA-Student, który jest obiektywnym i rozpoznawalnym przez pracodawców świadectwem posiadania kwalifikacji.

GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE?

 • Przedsiębiorstwa,
 • instytucje administracji publicznej,
 • organizacje społeczne.

Znajdziesz nas tutaj