Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Kierunek Politologia

KIERUNEK POLITOLOGIA

Studia 1 stopnia
Profil praktyczny

SPECJALNOŚCI:

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
          Absolwent kierunku Politologia, dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi specjalności polityka bezpieczeństwa otrzyma wiedzę z zakresu dziedziny nauk społecznych oraz nabędzie umiejętności i kompetencje predysponujące do pracy w administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz jako analityk bezpieczeństwa.

          Absolwent po ukończeniu studiów posiada wiedzę z zakresu polityki bezpieczeństwa i czynników kreujących tę politykę, dyscypliny nauk o polityce, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa państwa i jego zagrożeń. Ukończenie specjalności umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do oceniania, analizowania i interpretowania zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego oraz jego uwarunkowań w aspekcie prowadzonej przez państwo polityki służącej realizacji interesów narodowych i celów strategicznych.

          Po ukończeniu studiów na kierunku politologia o specjalności polityka bezpieczeństwa, absolwent może kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe i innych kierunkach związanych z naukami o polityce i naukami o bezpieczeństwie.

POLITYKA SAMORZĄDOWA I PUBLICZNA
          To specjalność dla osób, które dążą do specjalizacji w działaniach prowadzonych przez władze samorządowe w terenie oraz przez podmioty związane funkcjonalnie z organami samorządu terytorialnego.

NOWE MEDIA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
To specjalność dla osób, które chcą zdobyć wiedzę teoretyczną i  umiejętności praktyczne w dziedzinie mediów, dziennikarstwa, komunikacji społecznej oraz polityki.

GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE?

 • Instytucje – urzędy samorządowe centralne i lokalne,
 • instytucje gospodarcze,
 • domy medialne, redakcje gazet i czasopism, stacje radiowe i telewizyjne,
 • biura rzecznictwa prasowego, biura poselskie i sztaby wyborcze,
 • agencje reklamowe i agencje Public Relations,
 • komórki informacyjne struktur samorządowych i administracji publicznej,
 • portale internetowe,
 • ośrodki badań rynkowych i opinii publicznej.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
To specjalność dla osób które chcą nauczyć się m.in.:

 • nowoczesnych metod tworzenia i zarządzania projektami oraz narzędziami zarządzania projektami,
 • planować, realizować i rozliczać projekty,
 • efektywnie przypisywać osoby, czas i zasoby do projektów,
 • działać w zespole projektowym, zarządzać ryzykiem oraz komunikacją i ludźmi w projektach.

Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu IPMA-Student, który jest obiektywnym i rozpoznawalnym przez pracodawców świadectwem posiadania kwalifikacji.

GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE?

 • Przedsiębiorstwa,
 • instytucje administracji publicznej,
 • organizacje społeczne.

Znajdziesz nas tutaj