Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Informacje dot. prac dyplomowych

Szanowni Państwo, 

w związku z likwidacją wydziałów na Akademii Pomorskiej, przesyłam nowy wzór dotyczący nazwy plików prac, które są nagrywane przez studentów na CD.

imię.nazwisko.numer albumu (bez "0" z przodu numeru albumu).rok

np. jan.kowalski.45234.2019

imię i nazwisko piszemy z małych liter

Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Plagiat.pl

/-/ mgr Ewa Skrzypczyk

Zasady dotyczące pracy dyplomowej w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania

Wytyczne są obligatoryjne od Roku Akademickiego 2020/2021. Prace przewidziane do zakończenia w tym roku mogą być opracowane w oparciu o dotychczasowe zasady przyjęte w Akademii Pomorskiej.

Znajdziesz nas tutaj