Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

EAS

EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku od 2008 roku jest stałym i aktywnym członkiem:

 

EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE
(EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY)

z siedzibą w Krakowie.

 

Prezesem Zarządu tego Stowarzyszenia jest dr hab. Leszek Korzeniowski, prof. nadz. Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Funkcje sekretarza Zarządu pełni dr Stanisław Kozdrowski, nauczyciel akademicki IBN AP w Słupsku.

Stowarzyszenie skupia wyższe uczelnie i naukowców ze wszystkich państw Unii Europejskiej i nie tylko. Zasadniczym celem działania Assocjacji jest popularyzacja wiedzy o współczesnych uwarunkowaniach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, współpraca naukowa w tej dziedzinie oraz realizacja projektów badawczych i wymiana doświadczeń dydaktycznych w kształceniu studentów na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne.

Stowarzyszenie zorganizowało już ponad 90 konferencji międzynarodowych o różnych aspektach bezpieczeństwa i wydało wiele publikacji naukowych w postaci monografii i prac zbiorowych, a także cyklicznych periodyków pt. "Securitologia". Kadra IBN zamieszcza swoje teksty naukowe w tych publikacjach, uczestniczy w konferencjach, rozwija kontakty interpersonalne. Budujące jest to, że Assocjacja podejmuje w środowisku naukowym - dyskusyjnie zorganizowany wysiłek poznawczy, zmierzający do rozwoju nauk o bezpieczeństwie.

Zachęcamy do dalszej owocnej współpracy naszego Stowarzyszenia.

 

Certyfikat EAS

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego

 

Znajdziesz nas tutaj