Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Akty wewnętrzne

2022

 • Polecenie nr 1/2022 w sprawie terminu składania Wniosków Konkursowych zespołów badawczych w ramach podziału subwencji badawczej podstawowej jednostki organizacyjnej w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku
 • Polecenie nr 2/2022 w sprawie powołania akademickich opiekunów praktyk i staży w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania
 • Polecenie nr 3/2022 w sprawie powołania Instytutowego Koordynatora ds. współpracy ze szkołami średnimi
 • Polecenie nr 4/2022 w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Funkcjonalno-Użytkowej Bazy Dydaktycznej w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania
 • Polecenie nr 5/2022 w sprawie wyznaczenia osoby do kierowania pracą dyplomową w zastępstwie za dr hab. Piotra Siemiątkowskiego
 • Polecenie nr 6/2022 w sprawie powołania Instytutowego Koordynatora ds. współpracy ze szkołami średnimi w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania
 • Polecenie nr 7/2022 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego VI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI w roku akademickim 2022/2023
 • Polecenie nr 8/2022 w sprawie powołania i określenia obowiązków opiekunów roku w roku akademickim 2022/2023
 • Polecenie nr 9/2022 w sprawie zasad rozpatrywania skarg i wniosków w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania
 • Polecenie nr 10/2022 w sprawie zmiany akademickiego opiekuna praktyk i staży dla kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe
 • Polecenie nr 11/2022 w sprawie terminu składania Wniosków konkursowych zespołów badawczych w ramach podziału subwencji badawczej podstawowej jednostki organizacyjnej w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku
 • Polecenie nr 12/2022 w sprawie aktualizacji składu Instytutowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
 • Polecenie nr 13/2022 w sprawie aktualizacji składu Rady Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania
 • Polecenie nr 14/2022 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania wniosku o nadanie uprawnienia na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe – profil ogólnoakademicki
 • Polecenie nr 15/2022 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania wniosku o nadanie uprawnienia na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie w grupach dyspozycyjnych – profil praktyczny
 • Polecenie nr 16/2022 w sprawie wyjaśnienia niedoborów i nadwyżek środków trwałych w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego
 • Polecenie 17/2022 w sprawie powołania Instytutowej Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich

2021

 • Polecenie nr 28/2021 w sprawie harmonogramów (planów) zajęć i zmiany terminu zajęć w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania
 • Polecenie nr 27/2021 w sprawie zmiany składu Instytutowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
 • Polecenie nr 26/2021 w sprawie zmiany składu Komisji, Zespołów w Poleceniach Dyrektora nr: 17/2021, 20/2021
 • Polecenie nr 25/2021 w sprawie zmiany składu Rady Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania
 • Polecenie nr 24/2021 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania wniosku o nadanie uprawnień na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku Socjologia- profil praktyczny
 • Polecenie nr 23/2021 w sprawie powołania i określenia obowiązków opiekunów roku w roku akademickim 2021/2022
 • Polecenie nr 22/2021 w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Funkcjonalno – Użytkowej Bazy Dydaktycznej w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania
 • Polecenie nr 21/2021 w sprawie powołania Rady Pracodawców w IBiZ AP w Słupsku
 • Polecenie nr 20/2021 w sprawie powołania Zespołu do opracowania Strategii Rozwoju Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania
 • Polecenie nr 19/2021 w sprawie omówienia Zasad bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 w Akademii Pomorskiej w Słupsku
 • Polecenie nr 18/2021 w sprawie powołania sekretarza Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Bezpieczeństwie
 • Polecenie nr 16/2021 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania programu studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA)
 • Polecenie nr 15/2021 w sprawie powołania i określenia obowiązków koordynatorów kierunku studiów Instytutowej Komisji Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości
 • Polecenie nr 14/2021 w sprawie zmiany Akademickiego Opiekuna Praktyk Studenckich w Katedrze Socjologii i Politologii
 • Polecenie nr 13/2021 w sprawie powołania  Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W KONTEKŚCIE EWOLUCJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W WARUNKACH PANDEMII COVID-19
 • Polecenie nr 12/2021 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Krajowej Konferencji Naukowej pt. WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK WOBEC WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ W CYBERPRZESTRZENI
 • Polecenie nr 11/2021 w sprawie powołania Instytutowego Koordynatora ds. Kształcenia Zdalnego
 • Polecenie nr 10/2021 w sprawie powołania  Komitetu Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. PROBLEMY WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZEŃSTW EUROPEJSKICH: TEORIA, BADANIA, PRAKTYKA
 • Polecenie nr 9/2021 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. KU CZŁOWIEKOWI. DROGI I BEZDROŻA WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZEŃSTW
 • Polecenie nr 8/2021 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Krajowej Konferencji Naukowej pt. ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO W ŚWIETLE COVID-19: ZAGROŻENIA – WYZWANIA - SZANSE
 • Polecenie nr 7/2021 w sprawie powołania  Komitetu Organizacyjnego Krajowej Konferencji Naukowej pt. TRANSPORT PUBLICZNY PO OKRESIE PANDEMII
 • Polecenie nr 6/2021 w sprawie powołania i określenia zadań dla zespołu organizacyjnego do realizacji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach IV edycji Legii Akademickiej
 • Polecenie nr 5/2021 w sprawie przyjęcia na staż naukowy w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarzadzania
 • Polecenie nr 4/2021 w sprawie wyznaczenia terminu składania Wniosków Konkursowych zespołów badawczych w ramach podziału subwencji badawczej w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania
 • Polecenie nr 3/2021 w sprawie zasad archiwizacji pisemnych prac egzaminacyjnych i zaliczeniowych potwierdzających uzyskanie przez studentów zakładanych w programie studiów efektów uczenia się
 • Polecenie nr 2/2021 w sprawie powołania  Komitetu Organizacyjnego V Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności w roku akademickim 2020/2021
 • Polecenie nr 1/2021 w sprawie powołania i określenia obowiązków opiekunów roku w roku akademickim 2020/2021

2020

 • Polecenie nr 16/IBiZ/RA2019/2020 w sprawie powołania instytutowych koordynatorów wymiany międzynarodowej
 • Polecenie nr 15/IBiZ/RA2019/2020 w sprawie Regulaminu organizacyjnego i struktury organizacyjnej administracji IBiZ
 • Polecenie nr 14/IBiZ/RA2019/2020 w sprawie powołania Zespołu ds. Promocji i Komunikacji na okres 2020 - 2023
 • Polecenie nr 13/IBiZ/RA2019/2020 w sprawie powołania Zespołu do przygotowania Raportu samooceny dla PKA na kierunku „socjologia” prowadzonego w IBiZ
 • Polecenie nr 12/IBiZ/RA2019/2020 w sprawie powołania akademickich opiekunów praktyk studenckich w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarzadzania
 • Polecenie nr 11/IBiZ/RA2019/2020 w sprawie powołania Instytutowego Koordynatora Praktyk i Staży
 • Polecenie nr 10/IBiZ/RA2019/2020 w sprawie powołania Instytutowej Komisji ds. Nauki
 • Polecenie nr 9/IBiZ/RA2019/2020 w sprawie powołania Instytutowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
 • Polecenie nr 8/IBiZ/RA2019/2020 w sprawie zmiany terminu zajęć w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania
 • Polecenie nr 7/IBiZ/RA2019/2020 w sprawie wypełnienia formularza sprawozdawczego przez kierowników zakładów IBiZ – Opis wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki
 • Polecenie nr 6/IBiZ/RA2019/2020 w sprawie powołania składu Rady Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania
 • Polecenie nr 5/IBiZ/RA2019/2020 w sprawie zakresu odpowiedzialności za zachowanie zasad reżimu sanitarnego w pomieszczeniach Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania
 • Polecenie nr 4/IBiZ/RA2019/2020 w sprawie wytycznych do planowania zajęć dydaktycznych w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania
 • Polecenie nr 3/IBiZ/RA2019/2020 w sprawie powołania Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

2019

 • Polecenie nr 2/IBiZ/RA2019/2020 w sprawie zasad planowania zajęć dydaktycznych oraz powołania koordynatorów planowania zajęć dydaktycznych w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania
 • Polecenie nr 1/IBiZ/RA2019/2020 w sprawie powołania Rady Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania

Znajdziesz nas tutaj