Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Informacje ogólne

Czasopismo Studia nad Bezpieczeństwem, jest rocznikiem, które publikuje oryginalne wyniki badań w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie.
Czasopismo jest wydawane przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach zeszytów naukowych.

Tematyka czasopisma poświęcona jest bezpieczeństwu narodowemu i międzynarodowemu w obszarach: społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa, teoria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, inżynieria bezpieczeństwa, edukacja dla bezpieczeństwa.

Czasopismo ma charakter otwarty, czyli mogą w nim zamieszczać artykuły autorzy z ośrodków krajowych i zagranicznych. Czasopismo może drukować teksty studentów, jeżeli spełniają kryteria artykułu naukowego.

Zeszyty czasopisma wydawane są zgodnie z zasadami etyki wydawniczej oraz wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethicspublicationethics.org

Strona internetowa czasopisma w systemie Open Journal System (OJS): zeszyty-bn.apsl.edu.pl

 

SKŁAD KOMITETU NAUKOWEGO

Przewodniczący:
dr hab. Andrzej URBANEK

Członkowie Komitetu Naukowego:
dr hab. Lech CHOJNOWSKI – Akademia Pomorska w Słupsku – Polska
dr hab. Jacek DWORZECKI – Akademia Pomorska w Słupsku – Polska
dr hab. Janusz GIERSZEWSKI – Akademia Pomorska w Słupsku – Polska
prof. Wieslaw GREBSKI, PhD – Uniwersytet Stanowy Pensylwanii - USA
prof. Masaki ICHINOSE, Ph.D. – Uniwersytet Tokijski – Japonia
prof. Mgr. Roman JAŠEK, Ph.D. – Uniwersytet Tomasa Baty w Zlinie – Czechy 
dr hab. Dariusz JURUŚ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Polska
dr hab. Ryszard KOZŁOWSKI – Akademia Pomorska w Słupsku – Polska
dr hab. Larysa NOVAK-KALYAYEVA – Narodowa Akademia Zarządzania Publicznego przy Prezydencie Ukrainy we Lwowie – Ukraina 
Assoc. Prof. Elitsa PETROVA, DSc. – Narodowy Uniwersytet Wojskowy – Bułgaria
dr hab. Juliusz PIWOWARSKI – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie „Apeiron” – Polska
dr hab. Józef SADOWSKI – Akademia Pomorska w Słupsku – Polska
dr hab. Magdalena SZULC-BRZOZOWSKA – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Polska
prof. Lidiia V. SHYNKARUK – Narodowy Uniwersytet Nauk Przyrodniczych i Środowiskowych Ukrainy – Ukraina
dr hab. Jan WADOWSKI – Politechnika Wrocławska – Polska
dr Daria BIEŃKOWSKA – Akademia Pomorska w Słupsku – Polska
dr Marek BRYLEW – Akademia Pomorska w Słupsku – Polska
dr Sylwia GWOŹDZIEWICZ – Międzynarodowy Instytut Innowacji w Warszawie – Polska
dr Michalene Eva GREBSKI – Northampton Community College, Monroe Campus – USA
doc. Ing. Martin HROMADA, Ph.D., Uniwersytet Tomasa Baty w Zlinie – Czechy 
dr Łukasz KISTER – BezpieczneInformacje.pl – Polska
dr Marcin OLKIEWICZ – Politechnika Koszalińska – Polska
dr inż. Marcin SOSNOWSKI – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – Polska
Roberta MAGALHAES-PINTO, Ph.D. – Brazylia
doc. JUDr. Mojmir MAMOJKA, Ph.D. – Akademia Korpusu Policyjnego w Bratysławie – Słowacja

RECENZENCI ROK 2019-2020:

1. Larysa NOVAKKALYAYEVA, Narodowa Akademia Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy, (Ukraina)
2. Lidia V. SHYNKARUK, Narodowy Uniwersytet Nauk Przyrodniczych i Środowiskowych Ukrainy, (Ukraina)
3. Jaromir MLYNEK, Akademia Korpusu Policyjnego w Bratysławie, (Słowacja)
4. Jana MÜLLEROVÁ, Akademia Korpusu Policyjnego w Bratysławie, (Słowacja)
5. Andrzej URBANEK, Akademia Pomorska w Słupsku, (Polska)
6. Lech CHOJNOWSKI, Akademia Pomorska w Słupsku, (Polska)
7. Jacek DWORZECKI, Akademia Pomorska w Słupsku, (Polska)
8. Janusz GIERSZEWSKI, Akademia Pomorska w Słupsku, (Polska)
9. Wieslaw GREBSKI, Uniwersytet Stanowy Pensylwanii, (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej)
10. Masaki ICHINOSE, Uniwersytet Tokijski, (Japonia)
11. Roman JAŠEK, Uniwersytet Tomasa Baty w Zlinie, (Republika Czeska)
12. Dariusz JURUŚ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, (Polska)
13. Ryszard KOZŁOWSKI, Akademia Pomorska w Słupsku, (Polska)
14. Larysa NOVAKKALYAYEVA, Narodowa Akademia Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy, (Ukraina)
15. Elitsa PETROVA, Narodowy Uniwersytet Wojskowy, (Bułgaria)
16. Juliusz PIWOWARSKI, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie „Apeiron”, (Polska)
17. Józef SADOWSKI, Akademia Pomorska w Słupsku, (Polska)
18. Magdalena SZULCBRZOZOWSKA, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, (Polska)
19. Lidiia V. SHYNKARUK, Narodowy Uniwersytet Nauk Przyrodniczych i Środowiskowych Ukrainy, (Ukraina)
20. Jan WADOWSKI, Politechnika Wrocławska, (Polska)
21. Daria BIEŃKOWSKA, Akademia Pomorska w Słupsku, (Polska)
22. Marek BRYLEW, Akademia Pomorska w Słupsku, (Polska)
23. Sylwia GWOŹDZIEWICZ, Międzynarodowy Instytut Innowacji w Warszawie, (Polska)
24. Michalene Eva GREBSKI, Northampton Community College, Monroe Campus, (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej)
25. Martin HROMADA, Uniwersytet Tomasa Baty w Zlinie, (Republika Czeska)
26. Łukasz KISTER, BezpieczneInformacje.pl, (Polska)
27. Marcin OLKIEWICZ, Politechnika Koszalińska, (Polska)
28. Marcin SOSNOWSKI, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, (Polska)
29. Roberta MAGALHAESPINTO, Brazylia, (Brazylia)
30. Mojmir MAMOJKA, Akademia Korpusu Policyjnego w Bratysławie, (Słowacja)

RECENZENCI ROK 2018-2019

prof. dr hab. Andrzej CIUPIŃSKI (Polska), prof. dr hab. Jerzy HAUZIŃSKI (Polska), prof. Jana MÜLLEROVÁ (Słowacja), prof. Larysa NOVAK-KALYAYEVA, Ph.D. (Ukraina), prof. Lidia V. SHYNKARUK (Ukraina), prof. dr hab. Andrzej ŻEBROWSKI (Polska), dr hab. Lech CHOJNOWSKI (Polska), dr hab. Krzysztof DRABIK (Polska), dr hab. Janusz GIERSZEWSKI (Polska), dr hab. Mirosław KARPIUK (Polska), dr hab. inż. Jaromir MLYNEK (Słowacja), dr hab. Izabela NOWICKA (Polska), dr hab. Andrzej PIECZYWOK (Polska), dr hab. Józef SADOWSKI (Polska), dr hab. Aleksandra SKRABACZ (Polska), dr hab. Bolesław SPRENGEL (Polska), dr Marek BRYLEW (Polska)

RECENZENCI ROK 2016-2017

prof. dr hab. Piotr MAJER, prof. Jana MULLEROWA, prof. zw. dr hab. Witold POKRUSZYŃSKI, dr hab. Andrzej URBANEK, dr hab. Bolesław SPRENGEL, dr hab. Janusz GIERSZEWSKI, dr hab. Józef SADOWSKI, dr hab. Józef ZAWADZKI, dr hab. Mirosław KARPIUK, dr hab. Andrzej PIECZYWOK, dr hab. inż. Libor GĂSPERIK, dr hab. Jacek DWORZECKI, dr hab. Krzysztof DRABIK, dr Mirosław BORKOWSKI

 

SKŁAD KOMITETU REDAKCYJNEGO

Przewodnicząca – Redaktor naczelna:
dr Aneta Kamińska-Nawrot
@: aneta.kaminska-nawrot@apsl.edu.pl

Sekretarz:
mgr Ewa Czyż
@: ewa.czyz@apsl.edu.pl

Członkowie:
dr Joanna Grubicka
dr Agnieszka Sałek-Imińska
dr Izabela Szkurłat
mgr Robert Czyż
mgr Bogusław Jaremczak
mgr inż. Mariusz Terebecki

Znajdziesz nas tutaj