Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Social Studies Theory and Practice

Czasopismo naukowe „Social Studies: Theory and Practice / Studia Społeczne: Teoria i Praktyka” (SSTP) jest recenzowanym półrocznikiem wydawanym przez Katedrę Socjologii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jest ono miejscem prezentacji rozważań teoretycznych i empirycznych z zakresu studiów społecznych. Stanowi miejsce wymiany nietuzinkowych poglądów dotyczących otaczającej nas rzeczywistości społecznej oraz miejsce prezentacji oryginalnych badań społecznych.

Jego celem jest umożliwienie badaczom różnych dziedzin naukowych (nauk społecznych, nauk ekonomicznych i nauk prawnych), prezentującym różne dyscypliny wiedzy (socjologię, pedagogikę, psychologię, antropologię, politologię, prawo, itp.), dyskusji nad teorią i praktyką społeczną oraz badaniami empirycznymi, stworzenie płaszczyzny dialogu prowadzonego z różnych perspektyw badawczych.

Artykuły prezentowane w czasopiśmie służą zapoznaniu czytelników z osiągnięciami międzynarodowymi w obszarze nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem krajów europejskich.

Czasopismo ma interdyscyplinarny i międzynarodowy charakter. Teksty można publikować w języku polskim, angielskim, hiszpańskim i rosyjskim. Poszczególne numery SSTP mają charakter monotematyczny.

We współpracy z Radą Naukową, składającą się z wysokiej klasy badaczy, reprezentujących różne ośrodki naukowe w Polsce i za granicą, dążymy do tworzenia wysokiej klasy periodyku naukowego.

Strona internetowa czasopisma: social-studies.apsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj