Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Ze starostą słupskim o kreowaniu rozwoju lokalnego

Ze starostą słupskim o kreowaniu rozwoju lokalnego

Tworzenie strategii jednostek samorządu terytorialnego i ich rola w kreowaniu rozwoju lokalnego były tematem spotkania starosty słupskiego Pawła Lisowskiego ze studentami pierwszego roku Zarządzania Akademii Pomorskiej.

Spotkanie, zorganizowane w ramach zajęć z Polityki gospodarczej prowadzonych przez dra Arkadiusza Gryko, miało formę mikrowykładu i dyskusji.  Starosta dzielił się ze studentami swoimi bogatymi doświadczeniami z tworzenia strategii rozwoju gminy, powiatu oraz województwa, w których  brał aktywny udział, kierując m.in. pracami subregionalnego zespołu roboczego ds. opracowania strategii województwa pomorskiego do 2030 r. 

Studenci szczególnie interesowali się zasadami tworzenia poszczególnych etapów strategii, dopytywali się też o korzyści płynące z posiadania strategii rozwoju. Pytali też o inne instrumenty pobudzania rozwoju gospodarczego przez samorząd lokalny. 
 

Znajdziesz nas tutaj