Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Z władzami rektorskimi o wyzwaniach na przyszłość

Z władzami rektorskimi o wyzwaniach na przyszłość

Planom rozwoju Akademii Pomorskiej oraz zwiększaniu potencjału naukowego Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania poświęcone było m.in. spotkanie władz rektorskich uczelni z pracownikami i studentami Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania.

Spotkanie było kolejnym z cyklu spotkań, jakie władze Akademii Pomorskiej, organizują we wszystkich jednostkach dydaktycznych uczelni. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią odbyło się w formule on-line. Uczestniczyło w nim ponad pięćdziesięciu pracowników IBiZ oraz grupa studentów. Rektor dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP, wspólnie z prorektorami omówił założenia uaktualnionej strategii rozwoju uczelni, udane wyniki jesiennej rekrutacji, dzięki którym Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania jest największym w Akademii Pomorskiej, a także kwestie związane inwestycjami, umiędzynarodowieniem działalności naukowej i dydaktycznej oraz z finansowaniem badań i rozwoju naukowego kadry naukowo-dydaktycznej. 

Na zakończenie władze uczelni odpowiadały na pytania pracowników i studentów dotyczące m.in. wprowadzanego elektronicznego obiegu dokumentów na uczelni, finansowania kosztów publikacji naukowych czy ewaluacji kierunków studiów.
 

Znajdziesz nas tutaj