Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Wyniki badań naszych naukowców trafiły już do służb odpowiedzialnych za bezpieczeńtwo

Wyniki badań naszych naukowców trafiły już do służb odpowiedzialnych za bezpieczeńtwo

Słupsk jest miastem bezpiecznym – wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców z Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku, których wyniki zaprezentowano  podczas debaty badaczy z przedstawicielami władz miasta oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w mieście.

Z badania na grupie blisko 900 dorosłych mieszkańców Słupska wynika, że słupszczanie czują się w mieście bezpiecznie. Prawie 37 proc. ankietowanych poziom bezpieczeństwa oceniło jako dobry, a 31 proc. jako bardzo dobry. 10 proc. badanych uznało jednak, że miasto nie jest bezpieczne. Najsłabiej bezpieczeństwo oceniono na Starym Mieście – tam odsetek osób, które wystawiły najniższą możliwą ocenę był dwukrotnie wyższy niż w pozostałych częściach miasta. Z kolei za najbardziej uciążliwe przestępstwa słupszczanie uznali bójki i pobicia (58 proc. wskazań) i kradzieże (9 proc). Z kolei za najbardziej niebezpieczne miejsce słupszczanie uznali dworce kolejowy i autobusowy. W badaniach przeanalizowano m.in. także poziom zaufania do instytucji, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w mieście oraz oczekiwania w zakresie pożądanych działań służb na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Badanie, które przeprowadzono w okresie od lipca 2019 do marca 2020 r., jest elementem badań nad bezpieczeństwem społeczności lokalnych prowadzonych przez Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania. Dopuszczalny błąd w badaniu wynosi 3 proc. 

Wyniki badania zaprezentowano i omówiono podczas trzygodzinnej debaty, w której uczestniczyli m.in. wiceprezydent Słupska Marek Goliński, zastępca komendanta słupskiej policji mł. Insp. Tomasz Majkowski, zastępca komendanta straży pożarnej mł. bryg. Grzegorz Falkowski, zastępca dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemicznej w Słupsku Henryka Kisiel, komendant słupskiej straży miejskiej Paweł Dyjas oraz reprezentujący sektor prywatnych firm ochrony mienia Marek Blumczyński. Uczestnicy komentowali wyniki badań oraz rozmawiali o możliwościach ich praktycznego wykorzystania w pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W debacie uczestniczyły także osoby zaangażowane w tworzenie wcześniejszych edycji badań m.in. dr hab. Marek Stefański, prof. WSB i nadinsp. w stanie spoczynku Krzysztof Zgłobnicki, były komendant słupskiej policji. Uczestnicy dyskusji podkreślali znaczenie przeprowadzonych badań dla poznania percepcji poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta oraz zwracali uwagę, że w zestawianiu ze statystykami prowadzonymi przez służby, może stanowić podstawę do podejmowania działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa. 

Badanie „Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego w granicach miasta Słupska przez mieszkańców miasta w latach 2019-2020” jest kontynuacją prowadzonych przed laty analiz dotyczących postrzegania poziomu bezpieczeństwa. Akademia Pomorska przeprowadziła pięć tego typu badań – po raz ostatni na przełomie 2014-2015.

 

image alt text
image alt text

 

Znajdziesz nas tutaj