Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Wymiana doświadczeń ze słupskim samorządem powiatowym

Wymiana doświadczeń ze słupskim samorządem powiatowym

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej nawiązał współpracę ze Starostwem Powiatowym w Słupsku w zakresie wymiany doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

- Współpraca z Instytutem Bezpieczeństwa i Zarządzania przyniesie korzyści zarówno samorządowi jak i uczelni – mówi Paweł Lisowski, starosta słupski. – My zyskamy dostęp do aktualnej wiedzy naukowej i eksperckiej z zakresu bezpieczeństwa, a studenci, między innymi dzięki kontaktom z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, będą mogli w praktyce zapoznać się z pracą służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

Pierwszym efektem współpracy był udział dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas której samorządowcy z przedstawicielami służb odpowiedzialnymi za szeroko pojęte bezpieczeństwo omawiali realizację zadań dotyczących zabezpieczenia sezonu letniego oraz przygotowania i działania w przypadku pojawienia się czwartej fali pandemii covid-19.

W planach jest jeszcze zacieśnienie współpracy z Powiatowym Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych w Słupsku, na którego czele stoi starosta, m.in. w zakresie wsparcia szkolenia strażaków ochotników.

Fot. Starostwo Powiatowe w Słupsku

Znajdziesz nas tutaj