Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Wykład Veerendra Mishra pt.: „Current trends in the human trafficking”

Wykład Veerendra Mishra pt.: „Current trends in the human trafficking”

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Biuro ds. Rozwoju i Współpracy serdecznie zapraszają dnia 28 maja 2021 o godz. 10:30 na wykład dr. Veerendra Mishra pt.: „Current trends in the human trafficking”.

Dr Veerendra Mishra jest Dyrektorem Narodowego Instytutu Ochrony Wartości Kulturowych w  Ministerstwie Sprawiedliwości Społecznej i Opieki Socjalnej, Rządu Indii. Naukowo zajmuje się problematyką m.in. handlu ludźmi oraz strategiami działań z zakresu prewencji kryminalnej. Jest autorem kilkudziesięciu prac wydanych przez światowe wydawnictwa naukowe, m.in. SAGE i Routledge, poświęconych problematyce identyfikacji zagrożeń związanych z przestępstwami handlu ludźmi, handlu narządami czy strategiami wpisującymi się w nurt działań Community policing.

 

Moderator: dr hab. Jacek Dworzecki, prof. AP- Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku

 

ClickMeeting: https://akademiapomorska.clickmeeting.com/current-trends-in-the-human-trafficking

Transmisja na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3lEFbcY_WFc

 

Znajdziesz nas tutaj