Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Warsztaty z badaczką z Uniwersytetu Oksfordzkiego

Warsztaty z badaczką z Uniwersytetu Oksfordzkiego

Dr Barbara Piotrowska z University of Oxford przeprowadziła warsztaty dla pracowników badawczo-dydaktycznych Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej. 

Dwa ponad godzinne spotkania poświęcone były możliwości publikacji artykułów w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych na świecie. Badaczka dzieliła się swoimi bogatymi doświadczeniami w tym zakresie. Omawiała m.in. wymagania dotyczące struktury artykułu, przyjętych metod badawczych, doboru źródeł, grupy badawczej oraz samego skonstruowania atrakcyjnego dla globalnego czytelnika tematu. 

Warsztaty zakończyła dyskusja, która była okazją do wymiany doświadczeń w zakresie publikacji w zagranicznych czasopismach. Dr Barbara Piotrowska jest politologiem i ekonomistą. Ukończyła m.in. London School of Economics i University of Rochester. Swoje badania prowadzi w Oxford School of Global and Area Studies. 

Warsztaty odbyły się z inicjatywy prorektora ds. kształcenia dr. hab. Andrzeja Urbanka, prof. Akademii Pomorskiej. 
 

Znajdziesz nas tutaj