Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Uzyskaliśmy uprawnienia habilitacyjne

Uzyskaliśmy uprawnienia habilitacyjne

Otrzymaliśmy kategorię badawczą B+ w naukach o bezpieczeństwie. To potwierdzenie bardzo wysokiego poziomu jakości działalności naukowej Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania.

Decyzja Ministerstwa Edukacji i Nauki oznacza, że nadal możemy nadawać stopień doktora, a po raz pierwszy otrzymaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

To efekt prowadzonej na wszystkich uczelniach ewaluacji jakości działalności naukowej. Pod ocenę brano m.in. osiągnięcia pracowników prowadzących badania naukowe, efekty finansowe prowadzonych badań oraz  wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

- Kategoria B+ to kolejny krok w rozwoju dyscypliny nauk o bezpieczeństwie w Akademii Pomorskiej – mówi dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania. – Sukces ten nie byłby możliwy, bez zaangażowania licznej grupy naszych badaczy, którym serdecznie gratuluję i dziękuję za pracę na rzecz rozwoju naszej jednostki. 

Znajdziesz nas tutaj