Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Uwaga Studenci wszystkich lat i specjalności

Uwaga Studenci wszystkich lat i specjalności

Prawa i obowiązki studentów zawarte w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku Nr R.021.62.20

Szanowni Studenci,
prosimy  o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej punktem Prawa i obowiązki studentów zawartym w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku Nr R.021.62.20 z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Pełna treść Zarządzenia Nr R.021.62.20 wraz z załącznikiem dostępna jest pod linkiem:
http://apsl.nowybip.pl/article/zarzadzenie-nr-r-kropka-021-kropka-62-kropka-20-rektora-ap-w-slupsku-z-dnia-4-kropka-05-kropka-20-r-w-sprawie-organizacji-ksztalcenia-prowadzonego-z-w

 

4. Prawa i obowiązki studentów
4.1. Student ma prawo do uzyskania pełnej informacji dotyczącej przebiegu procesu kształcenia na odległość w ramach danego przedmiotu.
4.2. Student ma prawo do uzyskania wsparcia w zakresie obsługi narzędzi do zdalnego nauczania wspierającego uczenie się na odległość.
4.3. Student jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych organizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na zasadach określonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach przedmiotu.
4.4. Student jest zobowiązany do wykonywania i odpowiedniego raportowania wszystkich zadań określonych przez nauczyciela w ramach poszczególnych przedmiotów.
4.5. W przypadku nieobecności na zajęciach, prowadzonych w trybie synchronicznym student powinien mieć dostęp do treści edukacyjnych do wykorzystania w trybie offline na zasadach określonych przez nauczyciela lub nauczyciel może zalecić inną formę odrobienia tego typu zajęć.

 

/-/ Sekretariat Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania

Znajdziesz nas tutaj