Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Sympozjum o Człowieku 2.0

Sympozjum o Człowieku 2.0

Trzydziestu  naukowców, z czterech krajów Europy Środkowej i Wschodniej, dyskutowało o tym, jak rozwój świata i nowoczesnych technologii wpływa na nasze życie. Organizatorem debaty była Katedra Socjologii i Politologii Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej.

Interdyscyplinarne Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Ku Człowiekowi 2.0. Drogi i bezdroża współczesnych społeczeństw” organizowano w formule on-line. Uczestniczyli w nim badacze różnych specjalności z Polski, Rosji, Białorusi  i Ukrainy. 

W debacie uczestniczyli m.in. dr hab. prof. APS Helena Ciążela (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Polska), dr hab. prof. UZ Stefan Konstańczak (Uniwersytet Zielonogórski, Polska), prof. dr hab. Valentyn Jakushik (Narodowy Uniwersytet Zasobów Biologicznych i Nauk o Środowisku Ukrainy), prof. dr hab., członek korespondent NAN Ukrainy Lidia Shynkaruk (Narodowy Uniwersytet Zasobów Biologicznych i Nauk o Środowisku Ukrainy), doc. dr Svetlana Lichacheva  (Kierownik Katedry Politologii i Socjologii, Mohylewski Uniwersytet Państwowy im. Arkadzia Kuliaszowa, Białoruś), doc. dr, członek korespondent Węgierskiej Akademii Nauk Hanna Reho (Zakarpacki Instytut Podyplomowego Kształcenia Pedagogicznego w Użgorodzie, Ukraina). 

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej reprezentowali w dyskusji m.in. prof. dr hab. Iryna Surina, dr Agnieszka Próchniak oraz dr Marek Brylew.
 

Znajdziesz nas tutaj