Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Studia I stopnia na Blended-learning

Studia I stopnia na Blended-learning

UWAGA WYKŁADOWCY!!!

Informuję, że z uwagi na nadspodziewanie wysoką rekrutację na studia I stopnia na Blended-learning, należy liczyć się z tym, że wykładowcy zajęcia z danego przedmiotu będą realizowali dwa razy w dwóch podgrupach (jedna na I zjeździe, druga na II zjeździe). W związku z tym opiekunowie roku winni z wyprzedzeniem przed planowanymi zajęciami doprowadzić do wiadomości grupy podział na podgrupy i poinformować je, aby stawiły się we właściwych terminach na zajęcia.

/-/dr Adam Kwiatkowski – Kierownik KBN

Znajdziesz nas tutaj