Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Studenci z praktykiem rozmawiali o funkcjonowaniu aresztu

Studenci z praktykiem rozmawiali o funkcjonowaniu aresztu

Studenci z Koła Naukowego Socjologów i Kryminologów Progressum, działającego przy Katedrze Socjologii i Politologii Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania, wzięli udział w seminarium naukowym „Osadzeni i funkcjonariusze aresztu śledczego w dobie pandemii”.

Seminarium odbyło się w formie on-line. Jego organizatorem była dr Małgorzata Chrzanowska-Gancarz, opiekun naukowy Koła, która krótko wprowadziła zgromadzonych w problematykę seminarium oraz pełniła rolę moderatora spotkania. Prelegentem był major Romuald Cierniak, starszy wychowawca z dwudziestoletnim stażem, funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Słupsku, autor
programu resocjalizacji Homo Civilis, który w niezwykle zajmujący i merytoryczny sposób zaprezentował specyfikę funkcjonowania aresztu w warunkach obostrzeń i reżimu sanitarnego wynikającego z pandemii.

W seminarium udział wzięli członkowie Koła – studenci pierwszego, drugiego i trzeciego roku kierunku socjologia, którzy wybrali ścieżki edukacyjne: prewencja kryminalna z socjopsychologią oraz kryminologia i socjologia penitencjarna. Podczas spotkania uczestnicy zadawali liczne pytania, poszerzając i ugruntowując dotychczasową wiedzę, nabywaną w toku studiów.

Seminarium nie byłoby możliwe gdyby nie wsparcie majora Grzegorza Kowalika, dyrektora Aresztu Śledczego w Słupsku oraz kapitana Artura Rajkowskiego - pełniącego obowiązki rzecznika prasowego i kierownika Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w Słupsku.

Znajdziesz nas tutaj