Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Stosunki międzynarodowe – nowe studia w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania

Stosunki międzynarodowe – nowe studia w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania

Będziemy kształcić specjalistów z zakresu stosunków międzynarodowych. Ministerstwo Edukacji i Nauki po pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało właśnie zgodę na uruchomienie tego kierunku na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Studia, które prowadzone będą w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej, skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy w dwa lata będą mogli zdobyć tytuł magistra. Studenci będą mogli wybrać dwie ścieżki kształcenia: europeistykę lub studia nad konfliktami międzynarodowymi.

Studia będą mieć charakter interdyscyplinarny, dzięki czemu studenci będą zgłębiać wiedzę z zakresu m.in. międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, prawa międzynarodowego i ochrony praw człowieka, funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych. Będą kształcić się też w zakresie  bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwiązywania konfliktów międzynarodowych oraz zasad prowadzenia polityki zagranicznej. 

Absolwenci Stosunków międzynarodowych będą przygotowani do pracy w administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, w organizacjach pozarządowych oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Będą też mogli przystąpić do aplikacji dyplomatyczno-konsularnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, by po zdaniu wymaganych egzaminów, rozpocząć karierę w dyplomacji. 

Rekrutacja na studia rozpocznie się latem, a pierwsi studenci tego kierunku rozpoczną kształcenie w październiku.
 

Znajdziesz nas tutaj